Ειδήσεις

Πού θα γίνουν διακοπές λόγω αναβάθμισης δικτύων

Νέες διακοπές ρεύματος προγραμματίζει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι καθημερινές διακοπές γίνονται λόγω υλοποίησης έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάμισης των δικτύων της.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενημερώνει ότι προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Σχόλια