Ειδήσεις

Πρόταση της Greenpeace για διαχείριση των αποβλήτων από την προσφυγική κρίση

Η Greenpeace κατέγραψε τη σημερινή κατάσταση στη Λέσβο σε σχέση με τα απορρίμματα και προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις που θα υλοποιηθούν τοπικά και θα συμβάλλουν στην εξάλειψη του προβλήματος, με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τη διεθνή οργάνωση, με τις απαραίτητες προσαρμογές, η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτελέσει μοντέλο τόσο για τα υπόλοιπα νησιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, όσο και για την Ειδομένη και το λιμάνι του Πειραιά.

Το κόστος της πρότασης της Greenpeace για ολιστική διαχείριση των απορριμμάτων που έχουν προκύψει από την προσφυγική κρίση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε 19.000 τόνους αποβλήτων συνολικά. Όπως τονίστηκε, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς ο χρόνος λειτουργεί ιδιαίτερα επιβαρυντικά σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Από την έρευνα η οποία βασίστηκε στις διεθνείς βέλτιστες καλές πρακτικές (ΒΚΠ) και τις πραγματικές δυνατότητες στην εγχώρια αγορά, προέκυψε ότι το σύνολο των πιθανά παραγόμενων αποβλήτων - υλικών από την προσφυγική - μεταναστευτική κρίση την περίοδο 2015 - 2017 εκτιμάται σε περίπου 19.000 τόνους.

Από την υλοποίηση της πρότασης θα ανακτηθεί, αξιοποιηθεί, ανακυκλωθεί ή κομποστοποιηθεί το σύνολο των αποβλήτων που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της πρότασης είναι η καινοτομία και η υψηλή προστιθέμενη αξία που θα προέλθει από την παραγωγή αναβαθμισμένων προϊόντων (upcycling) από τα ελαφριά απόβλητα, όπως σωσίβια, πλαστικές βάρκες, ρουχισμός κ.α., ενώ όπως έγινε γνωστό, ήδη έχουν ξεκινήσει αξιόλογες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.

Η πρόταση βασίζεται στη λειτουργία κινητών μονάδων αξιοποίησης απορριμμάτων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης υλικών σε ποσοστό της τάξης του 75%. Επιπλέον, οι ίδιοι οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος, ενώ αναμένεται άμεσα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες, με ταυτόχρονη αξιοποίηση εγχώριας καινοτομίας.

«Δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία στη Λέσβο και την Ελλάδα να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία με καινοτομία και με δημιουργία θέσεων εργασίας, επιλύοντας πλήρως το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων», τόνισε ο γενικός διευθυντής στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace Νίκος Χαραλαμπίδης, προσθέτοντας ότι: «το ζητούμενο είναι οι αρμόδιοι φορείς να τολμήσουν», καθώς η πρόταση βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρμόδιων φορέων.

Το κόστος των απαραίτητων εργασιών για την υλοποίηση της πρότασης της Greenpeace, η οποία εγγυάται την απολύτως οικολογική και πλέον οικονομική διαχείριση, εκτιμήθηκε ότι μπορεί να είναι μικρότερο από 4,8 εκατομμύρια. Η υλοποίηση της εκτιμήθηκε ότι θα δημιουργήσει περίπου 182 ανθρωποέτη εργασίας, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν θέσεις εργασίας στη Λέσβο.

«Η ουσιαστική καινοτομία της πρότασης είναι ότι δεν εξάγει το πρόβλημα, αλλά το αντιμετωπίζει επί τόπου μεγιστοποιώντας τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη» τόνισε ο περιβαλλοντολόγος δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, ο οποίος πραγματοποίησε την έρευνα για λογαριασμό της Greenpeace. Όπως είπε: «η υλοποίηση της πρότασης μπορεί να ξεκινήσει μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες και να φέρει πολύ γρήγορα και ορατά αποτελέσματα».

Το προτείνει η Greenpeace

Ειδικότερα, η Greenpeace ζητά από την πολιτεία να αντιμετωπίσει το σύνολο των αποβλήτων της προσφυγικής κρίσης και όχι μόνο τα προφανή, να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην επιτόπου και εγχώρια διαχείριση και αξιοποίηση αντί της εξαγωγής και να προκρίνει τις πλέον οικονομικές λύσεις αποκλείοντας πολυδάπανες μεθόδους (όπως η καύση) και να εξασφαλίσει την πλήρη χρηματοδότηση των απαραίτητων δράσεων.

Από τον δήμο Λέσβου η διεθνής οργάνωση ζητά να υιοθετήσει το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων και να συνεργαστεί στενά με την κεντρική πολιτεία για την υλοποίησή τους, να στηρίξει πρωτοβουλίες upcycling, ώστε να μπορούν να γίνουν βιώσιμες, να μεταφέρει την εμπειρία και τεχνογνωσία (που ήδη έχει αλλά και αυτή που θα αποκτήσει) και στα υπόλοιπα νησιά και περιοχές που αντιμετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις.

Τέλος, η Greenpeace καλεί την κοινωνία να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της σε κοινωνικές πρωτοβουλίες upcycling.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια