Ειδήσεις

Έσωσε την περιουσία της υπερχρεωμένη δανειολήπτρια

Οικονομική "ανάσα" για υπερχρεωμένη καθηγήτρια συνταξιούχο, της οποίας το αίτημα για ρύθμιση των οφειλών της, έναντι τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έκανε δεκτό το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την ημ. 09/11/2015 Προσωρινή Διαταγή του, έδωσε την πρέπουσα οικονομική "ανάσα", στη  συνταξιούχο καθηγήτρια, κάνοντας δεκτό το αίτημά της, για ρύθμιση των οφειλών της, έναντι τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με συνολικό ποσό χρέους προς τους πιστωτές, ποσού 64.918,92 ευρώ, σώζοντας όλα της τα περιουσιακά στοιχεία (αρκετά ακίνητα και Ι.Χ.) μα προ πάντων της έγινε άρση παρακράτησης σύνταξης ποσού 287,35 ευρώ τον μήνα, που παρακρατείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η εν λόγω δανειολήπτρια με μεγάλη ακίνητη περιουσία, δε δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής της, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία, εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών της (λόγω οικονομικής ύφεσης) πρόκειται για δανειολήπτρια συνταξιούχο καθηγήτρια 57 ετών, έγγαμο, μητέρα ενηλίκων τέκνων.

Το εισόδημα που η ίδια διαθέτει είναι 1.122 ευρώ, μηνιαίως από τη σύνταξη της. Περιουσιακά στοιχεία που η ίδια διαθέτει είναι: α) διαμέρισμα ακίνητο από 87,00 τ.μ., οικόπεδο εμβαδού 511,81 τ.μ., έχει ποσοστό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας 50,00%, β) Ι.Χ.


Πιο αναλυτικά το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου, αφού μελέτησε το φάκελο της δικογραφίας, τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, εξέδωσε την ημ. 9-11-2015, Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  

α) Δέχεται την αίτηση 

β) Απαγορεύει, κάθε μέτρο εκτέλεσης κατά της πρώτης κατοικίας, κυριότητας της αιτούσας κατά ποσοστό 50%.
γ) Διατάσσει, την άρση της γενομένης παρακράτησης του ποσού των 287,35 ευρώ, μηνιαίως, στην οποία προβαίνει το Ν.Π.Δ.Δ. (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων", από τη σύνταξη της αιτούσας.
δ) Ορίζει, για την ικανοποίηση των τραπεζών, την καταβολή μηνιαίας δόσης 120 ευρώ, διανεμόμενη συμμέτρως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Για ενημέρωση και ένταξη στο νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.: 2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Σχόλια