Ειδήσεις

Αλλάζει ωράριο λειτουργίας η Πρόνοια Ρεθύμνου

Από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 8 το πρωί έως 2 το μεσημέρι, εκτός από την Παρασκευή θα είναι ανοιχτό το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της ?ημόσιας Υγείας (Πρόνοια) Ρεθύμνου.

Την Παρασκευή  η Υπηρεσία θα λειτουργεί μεν, αλλά θα ασχολείται αποκλειστικά με την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών και με θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.

Η αλλαγή του ωραρίου εξυπηρέτησης των πολιτών από το συγκεκριμένο Τμήμα της  Κοινωνικής Υπηρεσίας,  κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας των τμημάτων της, δεδομένου ότι  η συγκεκριμένη υπηρεσία  εξυπηρετεί το σύνολο των δικαιούχων πολιτών στα προγράμματα : οικονομικής ενίσχυσης ΑµεΑ, ανασφαλίστων, χορήγησης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής κ.ά.

Η πολυπλοκότητα των θεμάτων και  ο μεγάλος αριθμός πολιτών που χρήζουν υποστήριξης από την εν λόγω Υπηρεσία  σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού καθιστά τη λειτουργία της δυσχερή  και τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, δύσκολη.

Διευκρινίζεται ότι του νέου ωραρίου εξαιρούνται το Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας, οι ?οµές Αντιμετώπισης της Φτώχειας και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυµάτων Βίας, τα οποία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν κανονικά από Δευτέρα έως Παρασκευή.  

Σχόλια