Ειδήσεις

Διαγράφονται χρέη 600.000 ευρώ σε αγρότες

Δικαίωση και απαλλαγή χρέους, της τάξης των 694.734 ευρώ, κατά 88%, σε υπερχρεωμένο νοικοκυριό αγροτών στην Ιεράπετρα.

Οι αγρότες θα πληρώσουν συνολικά μόνο το ποσό των 80.414 ευρώ, σε βάθος δεκαετίας, σώζοντας και όλα τα ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους (κατοικία, αγροτεμάχια ,θερμοκήπια, και ΙΧ.).

Αυτό έκρινε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, με την υπαρ.24/2016 απόφασή του, έπειτα από την εκδίκαση της υποβληθείσας κυρίας αίτησης. Το εν λόγω νοικοκυριό, είχε χρεωθεί σε τρεις τράπεζες ποσό συνολικού ύψους 694.734 ευρώ.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι εν λόγω δανειολήπτες είναι μέλη και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας, πέτυχαν την ένταξή τους στο νόμο 3869/2010, και είδαν στα πλαίσια της υπαρ 24/ 2016 απόφασης ,την ανακούφιση και την απαλλαγή τους, από την χρέωση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ζευγάρι αγροτών, με τρία ενήλικα παιδιά.

Εισόδημα που διαθέτουν 15.000-18.000 ευρώ, ετησίως.

Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κυριότητα τους.

Από κοινού θερμοκηπιακή μονάδα 4 στρεμμάτων , σε αγροτεμάχιο 5.658,21 τ.μ , που ανήκει κατά ποσοστό 50%  εξ αδιαιρέτου στους αιτούντες,

Επίσης διαθέτουν

-Ο σύζυγος:

α) 50% από το διαμέρισμα επιφανείας 118,78 τ.μ, επί οικοπέδου75/100 , η οποία είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο 5.658,21 τ.μ

β) Τέσσερα αγροτεμάχια

-Η σύζυγος:

α) 50% από το διαμέρισμα επιφανείας 118,78 τ.μ, επί οικοπέδου75/100 η οποία είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο 5.658,21 τ.μ.

β) Δύο αγροτεμάχια εκτάσεως 1200 τ.μ γ) Ι.Χ.

Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας Κρήτης, έχοντας υπόψη του, τα δικαιολογητικά που συνόδευαν τις αιτήσεις των δανειοληπτών και όσα ειπώθηκαν και στηρίχτηκαν προφορικά τόσο από τους ίδιους όσο και από τον δικηγόρο τους, απέρριψε τις ενστάσεις και τις αιτιάσεις των Τραπεζών οι οποίες αρνήθηκαν τις αιτήσεις , ισχυριζόμενες και προβάλλοντας ενστάσεις, «περί δόλου, απαράδεκτες, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος των αιτούντων κ.λ.π» όμως το Δικαστήριο της Ιεράπετρας,αποφάσισε υπέρ των δανειοληπτών, καθώς δεν αποδείχτηκε δόλος.

"Κούρεμα" του συνολικού χρέους των 694.734 ευρώ, κατά 88% και διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δανειολπτών.

Αναλυτικά, το Δικαστήριο της Ιεράπετρας αποφάσισε

Συνεκδίκαση, των αιτήσεων , λόγω του ότι οι αιτηθέντες είναι ζευγάρι.

Για την σύζυγο

Ρυθμίζει ,μηνιαίες καταβολές, προς τις πιστώτριες τράπεζες, επί μια πενταετία, συνολικού ποσού 250 ευρώ, εκάστη.

Χορηγεί, περίοδο "χάριτος" πενταετία

Εξαιρεί από την εκποίηση ,το ποσοστό συγκυριότητας της αιτούσας 50% από το διαμέρισμα επιφανείας 118,78 τ.μ, επί οικοπέδου75/100  η οποία είναι κτισμένη σε αγροτεμάχιο 5.658,21 τ.μ

Επιβάλλει ,στην αιτούσα,για την διάσωση της κατοικίας, να καταβάλλει το ποσό των185,06 ευρώ, μηνιαίως, επί 120 δόσεις (10 έτη).

Για τον σύζυγο

Ρυθμίζει ,μηνιαίες καταβολές, προς τις πιστώτριες τράπεζες, επί μια πενταετία, συνολικού ποσού 350 ευρώ εκάστη.

Χορηγεί, περίοδο "χάριτος" πενταετία.

Επιβάλλει ,στον αιτούντα, για την διάσωση της κατοικίας, να καταβάλλει το ποσό των185,06 ευρώ, μηνιαίως, επί 120 δόσεις (10 έτη).

Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπαρ.24/2016 απόφαση, του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας, θεωρείται "Βόμβα", για τις Τράπεζες, καθώς θα κληθούν να ΔΙΑΓΡΆΨΟΥΝ χρέος, 614.320 ευρώ.

Σχόλια