Ειδήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση οι λαϊκές αγορές

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου, μετά την τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή του.

Στο Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν σήμερα οι εξής Λαϊκές Αγορές:

Δευτέρα

Οδοί Κανδάνου, Απτέρων και τμήμα της Θεοκρίτου στην Περιοχή Καμίνια της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.( 605/2013  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Τρίτη

Α) Οδοί Ηροδότου, Εμμ. Αλεξανδρή, κάθετους Μπαλαλη και Αναγεννήσεως στην Περιοχή Ν. Αλικαρνασσού ( 604/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)και

Β)οδοί Ιόλης και Αριδαίας στην περιοχή Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.( 589/2010  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Τετάρτη

Α)Οδοί Αλ. Ραυτοπούλου από Παρασκευοπούλου έως Ατσιπάδων, Παρασκευοπούλου από Ιωνίας έως Ιερολοχιτών και Γκερκέζου Ξυλούρη από Παρασκευοπούλου έως Δ. Ακρίτα στην περιοχή Ατσαλένιο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.( 249/2015  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Β)Οδός Χρ. Ξυλούρη στο ύψος του κτιρίου Καψαλάκη και όπισθεν αυτού στο οικόπεδο που ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και στους γύρω δρόμουςπεριοχή Δειλινά της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.( 35/2013  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Πέμπτη

Οικόπεδο Λυδάκη (παράλληλα στην οδό Ιτάνου), στην Περιοχή Πατέλες, Κηπούπολη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.( 540/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου για συνέχιση της μίσθωσης για την συγκεκριμένη λαϊκή)

Παρασκευή

Οδοί Κ. Καραμανλή ,Λ. Κατσώνη ,Μ.  Γαλενιανού και Δαμασκηνού  στην περιοχή Μασταμπάς της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.( 248/2015  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Σάββατο

Οικόπεδο Λυδάκη (παράλληλα στην οδό Ιτάνου), στην Περιοχή Πατέλες, Κηπούπολη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.( 843/2004  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Το ωράριο λειτουργίας είναι:

Χειμερινό ωράριο ( από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου): 07:00 με 14:30

 Καλοκαιρινό ωράριο ( από 1 Μαΐου έως  31 Οκτωβρίου): 06:30 με 14:30

Λαϊκή του Σαββάτου : 06:30 με 15:30

Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος χρόνος παραμονής μιας λαϊκής αγοράς σε συγκεκριμένη περιοχή δεν δύναται να υπερβαίνει τους 18 μήνες, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά για λόγους ανωτέρας βίας, και η διαδικασία μετακίνησης θα ξεκινάει ένα εξάμηνο πριν τη λήξη της από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται το πολύ μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται το πολύ μισή ώρα αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς .

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών ( επαγγελματίες και παραγωγοί) που δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές μέχρι τις 8:00, χάνουν το δικαίωμα χρήσης της θέσης τους, η οποία θα διατίθεται με ευθύνη του υπαλλήλου που εποπτεύει την αγορά στους μη κατέχοντες θέση προσελθόντες πωλητές ( επαγγελματίες ή παραγωγοί)

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εκτός των πωλητών που η νομοθεσία επιβάλλει την πώληση των προϊόντων τους με ειδικά διαμορφωμένο όχημα. Οι περίοικοι-ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

Μετά την δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Σχόλια