Ειδήσεις

Κλείνει προσωρινά μέρος της λεωφ. Κνωσού λόγω έργων

Διακόπτεται προσωρινά η διέλευση των οχημάτων επί της Λεωφόρου Κνωσσού λόγω εκτάκτων εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για την σύνδεση κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών του δικτύου ύδρευσης. Η προσωρινή αυτή διακοπή και εκτροπή διέλευσης οχημάτων θα ισχύει από το Σάββατο 2 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 3 Απριλίου στο ύψος που βρίσκεται το κτίριο της ΔΟΥ Ηρακλείου (μεταξύ των δύο κυκλικών κόμβων).

Η εκτροπή της διέλευσης των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί, για τη μεν έξοδο από το Ηράκλειο μέσω των οδών Σκουλά - Ιόλης - Ζωγραφάκη - Παπαναστασίου, για την δε έξοδο στην πόλη μέσω των οδών Ανδρέα Νάθενα - Ερμή - Ευάγγελου Χατζάκη, προκειμένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες.

Η νέα διαδρομή της Αστικής Συγκοινωνίας για τις δύο αυτές ημέρες θα γίνεται μέσω των οδών Σκουλά - Ιόλης - Ζωγραφάκη - Παπαναστασίου για την έξοδο από την πόλη, και μέσω των οδών Ανδρέα Νάθενα - Ερμή - Ευάγγελου Χατζάκη για την είσοδο σε αυτήν.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που θα καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Σχόλια