Ειδήσεις

Να παραταθούν τα μέτρα στήριξης για ένα ακόμη χρόνο

Την πρόθεσή του να εξετάσει την παράταση των έκτακτων μέτρων στήριξης για τον τομέα των φρούτων και λαχανικών για έναν ακόμη χρόνο, εξέφρασε ο ευρωπαίος επίτροπος για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. Phil Hogan, σύμφωνα με τον ειδικό σύμβουλο της ειδικό σύμβουλο της "Incofruit Hellas" κ. Γιώργο Πολυχρονάκη, καθώς έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες τα αγροτικά εισοδήματα λόγω των αντίμετρων που αποφάσισε η Ρωσία κλείνοντας τα σύνορα της, για τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Κατά τη συνάντησή τους, οι υπουργοί Γεωργίας, συζήτησαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. σε διάφορους γεωργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του χοιρινού κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς επίσης του τομέα των φρούτων και των λαχανικών. Αρκετά κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία ??και Ισπανία) είχαν υποβάλει τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους σχετικά με τα φρούτα και τα λαχανικά πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

«Όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, ο επίτροπος Phil Hogan είπε ότι, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά τα αιτήματα των κρατών μελών για να καταστεί το σύστημα των αποζημιώσεων πιο αποτελεσματικό. Όσον αφορά τα έκτακτα μέτρα για τα φρούτα και τα  λαχανικά, που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ρωσικής απαγόρευσης, η οποία θα λήξει στις 30 Ιουνίου, είπε ότι θα εξετάσει την παράταση των μέτρων για ένα ακόμη χρόνο», μας είπε ο κ. Πολυχρονάκης.

Κατά την προηγούμενη σύνοδο των υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, ο Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan, αναγνώρισε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν κάποιοι από τα γεωργικούς τομείς και ζήτησε από τα κράτη μέλη να στείλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους γραπτώς πριν από την Ειδική Επιτροπή για τη γεωργία και τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας.

Πολλά κράτη μέλη επικεντρώθηκε στην κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία ??και Ισπανία, αναφέρθηκαν κυρίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Τα μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην αγορά των οπωροκηπευτικών είναι τα εξής:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ

1. Συνέχιση των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν από το 2015 με τη στήριξη των παραγωγών που είναι μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών καθώς και των μεμονομένων.

2. Αύξηση των τιμών απόσυρσης σε όλα τα προϊόντα.

3. Προώθηση νέων μέτρων στήριξης όπως π.χ. αποζημίωση για την απώλεια του αγροτικού εισοδήματος.

4. Αναθεώρηση των ποσοτήτων που είναι επιλέξιμες για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό 1369/2015, επιτρέποντας την ανακατανομή των ποσοτήτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τη μία κατηγορία στην άλλη, καθώς και για τη συμπερίληψη νέων επιλέξιμων προϊόντων.

5. Θέσπιση μέτρων διασφάλισης για την προστασία της αγοράς της ΕΕ από την μαροκινή ντομάτα.

6. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των προορισμών της απόσυρσης από την αγορά.

7. Ενημέρωση των αγροτών και συνέχιση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής και της μη συγκομιδής.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ 

1. Αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος προκειμένου να διασφαλιστεί η στήριξη σε όλα τα κράτη μέλη.

2. Εισαγωγή αλλαγών στο καθεστώς στήριξης των οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών με τα επιχειρησιακά προγράμματα.

3. Δεν θα πρέπει πλέον να χρηματοδοτούνται μέσω των επιχειρησιακών ταμείων των οργανώσεων παραγωγών, αλλά να χρηματοδοτείται ξεχωριστά.

4. Αύξηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων για την εφαρμογή του μέτρου της δωρεάν διάθεσης φρούτων και λαχανικών για το σχολικό έτος 2016-2017.

5. Μεταρρύθμιση του συστήματος της τιμής εισόδου με αύξηση των δασμών για φρούτα και λαχανικά που προέρχονται από τρίτες χώρες και εισάγονται στην Ε.Ε., καθώς και τήρηση των ποσοστώσεων που έχουν συμφωνηθεί.

Ρεπορτάζ: Νίκος Πετάσης

Σχόλια