Ειδήσεις

Αντιρρησίες συνείδησης έρχονται σε ΟΤΑ της Κρήτης

Αρνούνται να εκπληρώσουν στρατιωτικές υποχρεώσεις επικαλούμενοι θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις. Ο λόγος για τους αντιρρησίες συνείδησης οι οποίοι πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κρήτης και δη του Ηρακλείου για κάλυψη των κενών θέσεων σε προσωπικό.

Σύμφωνα με επείγον έγγραφο του υπουργείο Εσωτερικών η δυνατότητα αξιοποίησης ατόμων που αναγνωρίζονται ως "αντιρρησίες συνείδησης", παρέχεται, πέραν της Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλέον και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κρήτη ,στο Ηράκλειο και για την υπόλοιπη Ελλάδα σε Λάρισα, Πάτρα και Βόλο και αφορά υπηρεσίες και φορείς, που έχουν ανάγκη απασχόλησης εργαζομένων.

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει ως αντίτιμο χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου είναι 223,53 ευρώ μηνιαίως.

Αν, λοιπόν, ο ΟΤΑ δεν μπορεί να παράσχει στους αντιρρησίες συνείδησης στέγη και τροφή, θα πρέπει να δηλώσει ότι θα τους καταβληθεί μισθός, για τον οποίο, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικονομικής του υπηρεσίας, έχουν προβλεφθεί ή πρόκειται να προβλεφθούν σχετικές πιστώσεις στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν ή πρόκειται να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις στον αντίστοιχο, ετήσιο προϋπολογισμό του ενδιαφερόμενου φορέα.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, με έγγραφό του προς τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες της Χώρας, τους καλεί να ενημερώσουν την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., αποστέλλοντας τον σχετικό πίνακα (αντικείμενο απασχόλησης των ενδιαφερόμενων ατόμων κ.λπ.) και το συνοδευτικό έγγραφο αυτού, έως την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν «αντιρρησίες συνείδησης» σε υπηρεσίες και φορείς, που έχουν ανάγκη απασχόλησης εργαζομένων.

Αναλυτικά το έγγραφο του υπουργείου:

Ρεπορτάζ: Βάλια Μπούη

Σχόλια