Ειδήσεις

Προσλαμβάνονται 128 άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης 128 ατόμων στο Μουσείο Ηρακλείου και σε τέσσερις αρχαιολογικούς χώρους του νομού. Πρόκειται κυρίως για φύλακες, που θα προσληφθούν μέσω δύο διαφορετικών προκηρύξεων, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες θέσεις προσωπικού καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 56 θέσεις της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου θα πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις τους ως τη Δευτέρα 21 Μαρτίου. Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι επιλεγέντες θα είναι 7μηνες, αλλά όχι πέραν της 15ης Νοεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 72 θέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από σήμερα Πέμπτη έως και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου. Όσοι προκριθούν και κληθούν να υπογράψουν σύμβαση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπογράφουν 7μηνη σύμβαση με λήξη το αργότερο την 30ή Νοεμβρίου 2016.

Αναλυτικά οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι:

* 64 θέσεις φυλάκων αρχαιοτήτων ΔΕ.

* 4 θέσεις νυχτοφυλάκων ΔΕ.

* 4 θέσεις προσωπικού καθαριότητας ΥΕ.

Ως κύρια προσόντα ενός συμβασιούχου φύλακα αρχαιοτήτων λογίζεται ένα πτυχίο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων από ΙΕΚ, ΤΕΕ ή Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και η μέτρια γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής ή Ρωσικής).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ξανθουδίδου και Χατζηδάκη, Τ.Κ. 71.202, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Δ. Αβρονιδάκη (τηλ. επικοινωνίας 2810/279.073 και 2810/279.000).

Εφορία Ηρακλείου

Από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας πρόκειται να προσληφθούν 40 φύλακες και 8 νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), καθώς επίσης και 8 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων. Ειδικότερα:

* Στην Κνωσό προβλέπεται να προσληφθούν 18 ημερήσιοι φύλακες, 4 νυχτοφύλακες και 4 άτομα ως προσωπικό καθαριότητας.

* Στη Φαιστό προβλέπεται να προσληφθούν 12 ημερήσιοι φύλακες, 2 νυχτοφύλακες και 2 άτομα ως προσωπικό καθαριότητας.

* Στη Γόρτυνα προβλέπεται να προσληφθούν 6 ημερήσιοι φύλακες, 1 νυχτοφύλακας και 1 άτομο ως προσωπικό καθαριότητας.

* Στα Μάλια προβλέπεται να προσληφθούν 4 ημερήσιοι φύλακες, 1 νυχτοφύλακας και 1 άτομο ως προσωπικό καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ. 71.202, Ηράκλειο, υπόψη Νικολίτσας Παναγοπούλου (τηλ. επικοινωνίας 2810/288.484 και 2810/288.394).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΝΟΜΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ

"Τρέχουν" άλλες 26 θέσεις

Στο μεταξύ, εποχικές προσλήψεις έχει εγκρίνει το ΑΣΕΠ και για την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Συγκεκριμένα έχει εγκρίνει την πρόσληψη με 7μηνες συμβάσεις 3 φυλάκων ΔΕ για το σπήλαιο του Ψυχρού, 11 φυλάκων ΔΕ για τη Σπιναλόγκα και 2 καθαριστών-τριών ΥΕ επίσης για τη Σπιναλόγκα.

Προσλήψεις, επίσης, έχουν εγκριθεί και για την Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων. Πρόκειται να προσληφθούν με 7μηνες συμβάσεις, όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2016, συνολικά 10 άτομα για το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 7 ημερήσιοι φύλακες, 1 νυχτοφύλακας και 2 άτομα ως προσωπικό καθαριότητας.

Ρεπορτάζ:Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια