Ειδήσεις

Βροχή.. προσλήψεων στην Κρήτη

Την ευκαιρία να βρουν μια δουλειά, έστω και με σύμβαση, στο Δημόσιο για τους επόμενους μήνες αποκτούν οι άνεργοι της Κρήτης. Η ΔΕΗ και οι Εφορίες Αρχαιοτήτων του νησιού θα προσλάβουν συνολικά 124 άτομα, όλα δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τη μερίδα του λέοντος στις εποχικές προσλήψεις που "τρέχουν" έχουν οι νομοί Ηρακλείου και Λασιθίου.

Νομός Ηράκλειου

Αλλά ας δούμε όλες τις προσλήψεις αναλυτικά: Συνολικά 56 άτομα θα προσλάβει με σύμβαση η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται να προσληφθούν 40 φύλακες και 8 νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), καθώς επίσης και 8 άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων. Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι επιλεγέντες θα είναι 7μηνες, αλλά όχι πέραν της 15ης Νοεμβρίου 2016.

* Στην Κνωσό προβλέπεται να προσληφθούν 18 ημερήσιοι φύλακες, 4 νυχτοφύλακες και 4 άτομα ως προσωπικό καθαριότητας.

* Στη Φαιστό προβλέπεται να προσληφθούν 12 ημερήσιοι φύλακες, 2 νυχτοφύλακες και 2 άτομα ως προσωπικό καθαριότητας.

* Στη Γόρτυνα προβλέπεται να προσληφθούν 6 ημερήσιοι φύλακες, 1 νυχτοφύλακας και 1 άτομο ως προσωπικό καθαριότητας.

* Στα Μάλια προβλέπεται να προσληφθούν 4 ημερήσιοι φύλακες, 1 νυχτοφύλακας και 1 άτομο ως προσωπικό καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ. 71.202, Ηράκλειο, υπόψη Νικολίτσας Παναγοπούλου (τηλ. επικοινωνίας 2810/288.484 και 2810/288.394).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οπ

οίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Νομός Λασιθίου 16 θέσεις

Εποχικές προσλήψεις έχει εγκρίνει, επίσης, το ΑΣΕΠ για την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Συγκεκριμένα έχει εγκρίνει την πρόσληψη με 7μηνες συμβάσεις 3 φυλάκων ΔΕ για το σπήλαιο του Ψυχρού, 11 φυλάκων ΔΕ για τη Σπιναλόγκα και 2 καθαριστών-τριών ΥΕ επίσης για τη Σπιναλόγκα.

Νομός Χανίων 10 θέσεις

Προσλήψεις, όμως, έχουν εγκριθεί και για την Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων. Πρόκειται να προσληφθούν με 7μηνες συμβάσεις, όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2016, συνολικά 10 άτομα για το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 7 ημερήσιοι φύλακες, 1 νυχτοφύλακας και 2 άτομα ως προσωπικό καθαριότητας.

Αθερινόλακκος 22 θέσεις

Οκταμηνίτες συμβασιούχους θα προσλάβει η ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών αναγκών της μονάδας της στον Αθερινόλακκο Λασιθίου. Συγκεκριμένα θα προσλάβει:

* 2 ηλεκτρολόγους βάρδιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 1 ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 2 ηλεκτροτεχνίτες αυτοματισμών και οργάνων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 1 ηλεκτροτεχνίτη σταθμών και υποσταθμών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 6 μηχανοτεχνίτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 1 οικοδόμο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 4 φύλακες λιμενικών εγκαταστάσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 5 εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ληνοπεράματα 20 θέσεις

Ο ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με 8μηνη σύμβαση εργασίας, συνολικά 20 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του σταθμού. Οι προς κάλυψη θέσεις είναι οι εξής:

* 1 ελαιοχρωματιστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 2 ηλεκτροτεχνιτών αυτοματισμών και οργάνων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 1 ηλεκτροτεχνίτη σταθμών και υποσταθμών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 3 μηχανοτεχνιτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 6 μηχανοτεχνιτών βάρδιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 1 οικοδόμου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 1 συγκολλητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 1 χειριστών κατεργασίας ύδατος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* 4 εργατών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ναυτιλίας αποφάσισε την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου. Προκηρύχθηκαν τρεις θέσεις με 8μηνη σύμβαση ως εξής: Μία θέση πλοηγού (δίπλωμα πλοιάρχου Α'), μία θέση κυβερνήτη πλοηγίδας (κάτοχος διπλώματος κυβερνήτη Α' ή Β' ή Γ') και μία θέση μηχανοδηγού πλοηγίδας (κάτοχος διπλώματος μηχανοδηγού τουλάχιστον Β').

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μέχρι τις 24 Μαρτίου. Η προκήρυξη είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Διαύγεια (http:diavgia.gov.gr) με ΑΔΑ: 755Θ4653ΠΩ-2ΔΜ, απ' όπου μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι.

Ρεπορτάζ:Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια