Ειδήσεις

Πτυχίο αγγλικών μέσα από το δημόσιο σχολείο

Η Πανελλήνια 'Ενωση Καθηγητών Αγγλικών των δημόσιων σχολείων θέλει το μάθημά της να διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία επί 12 συναπτά έτη. Και συγκεκριμένα από την Α' δημοτικού ως τη Γ' λυκείου. Και προτείνει, μάλιστα, την αναβάθμιση του μαθηματος κατά τρόπο τέτοιο ώστε να παίρνουν οι μαθητές διπλώματα αγγλικών μέσα από το δημόσιο σχολείο.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται ως προτάσεις που κατατέθηκαν προφορικώς και γραπτώς στους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας από το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών αγγλικής γλώσσας. Οι καθηγητές της αγγλικής προτείνουν συγκεκριμένα:

•    Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής 12ετούς διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, ως Α΄ ξένης γλώσσας για όλους τους μαθητές, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από την Α΄δημοτικού ως τη Γ' λυκείου.

•    Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, το οποίο θα οδηγεί τους μαθητές στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), ως ακολούθως:

*    Α2 - Β1: Δημοτικό

*    Β2: Γυμνάσιο

*    Γ1 - Γ2: Λύκειο (Γ1: ΕΠΑΛ - Γ2: ΓΕΛ)

•    Εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων βιβλίων για το δημοτικό και το γυμνάσιο και συγγραφή νέων, όπου χρειάζεται.

Προς ενίσχυση της αναγκαιότητας θεσμοθέτησης των παραπάνω, οι καθηγητές αγγλικής γλώσσας επισημαίνουν πως στα κράτη μέλη της ΕΕ οι μαθητές θεωρούν ότι τα αγγλικά είναι πιο χρήσιμη γλώσσα από άλλες ξένες γλώσσες για τη μελλοντική τους εκπαίδευση και την εργασία. Σημειώνουν, επίσης, πως η αγγλική γλώσσα είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο, ειδικό μάθημα για την εισαγωγή σε 20 σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, όπως τονίζουν, από το 2009 έως το 2015 αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγουν να εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα και έχει φτάσει να ανέρχεται στο 65,79% των μαθητών που διαγωνίζονται σε ειδικά μαθήματα. Την ίδια ώρα, υπάρχει αισθητή αύξηση του ποσοστού (33,84%), όσων επιτυγχάνουν βαθμολογίες από 15-20 στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα.

"Είναι απαίτηση της κοινωνίας και των οικογενειών στην Ελλάδα η μείωση της δαπάνης εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω της δυνατότητας κατάκτησης της αγγλικής σε επίπεδο «Πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «Άριστης γνώσης» (Γ2) μέσα στο δημόσιο σχολείο", καταλήγει η Πανελληνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής.

Ρεπορτάζ: Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια