Ειδήσεις

Μάχη για τα εκατομμύρια του ΕΣΠΑ- Ποιοί μένουν εκτος

Νέες προοπτικές ανοίγονται για την τοπική οικονομία της Κρήτης, μετά την ενεργοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επιστήμονες.

Πρόκειται για δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατομμυρίων ευρώ.

Δράσεις του ΕΣΠΑ

-  Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

-  Νεοφυή επιχειρηματικότητα

- Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

- Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους

Μέχρι τον Απρίλιο οι προτάσεις

Στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων στοχεύει η σχετική δράση, με την υποβολή προτάσεων να γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Συνολικά 5.785.000 ευρώ για:

Κρήτη,

Δυτική Μακεδονία

Πελοπόννησο

Ιόνια νησιά

Βόρειο Αιγαίο.

Όπως φαίνεται η μάχη θα είναι σκληρή για την ένταξη επιχειρηματιών στο πρόγραμμα για την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ύψους 7.200.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί συνολικά στην Κρήτη και σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας.

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων:

(έως 20/05 υποβολή πρότασης)

7.200.000 ευρώ για :

Κρήτη

Δυτική Μακεδονία,

Πελοπόννησο,

Ιόνια νησιά και

Βόρειο Αιγαίο.

από 15.000 έως 200.000 ευρώ, το ύψος επένδυσης

από 40% - 50% ποσοστό επιδότησης

Τα κριτήρια αφήνουν πολλούς εκτος

Για κριτήρια που βγάζουν εκτός προγράμματος αρκετές επιχειρήσεις κάνουν λόγο βιοτέχνες και επαγγελματίες που αναφέρονται και στη μη καταβολή της τελευταίας δόσης στη δράση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

"Μεταξύ των δικαιολογητικών είναι οι επιχειρήσεις να μην εμφανίζουν ζημιές και να μην οφείλουν στα δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία.  Δυστυχώς, ελάχιστοι τηρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στη δράση" δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Χαράλαμπρος Λεκάκης.

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Τα περισσότερα κονδύλια δίνονται για τη δράση που αφορά την ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων .

22 εκατομμύρια ευρώ για ευρώ για:

Κρήτη, Δυτική Μακεδονία,

Πελοπόννησο,

Ιόνια νησιά

Βόρειο Αιγαίο

από 15.000 έως 200.000 ευρώ, το ύψος επένδυσης

από 40% - 50% ποσοστό επιδότησης

Σε ότι αφορά στη δράση που αφορά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 17 Μαρτίου.

Νεοφυή επιχειρηματικότητα (έως 27//04 υποβολή πρότασης)

12.780.000 ευρώ για Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά και Βόρειο Αιγαίο.

Ρεπορτάζ:Γεωργία Μακάκη

Σχόλια