Ειδήσεις

ΕΕ: Χαμηλά ποσοστά απασχόλησης γυναικών στην Ελλάδα

Δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. 2015, με χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την ομιλία της η αρμόδια Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Vera Jourova επεσήμανε ότι  η απασχόληση των γυναικών έφθασε στο 64,5% το τελευταίο τετράμηνο του 2015 (το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 75,6%).

Όσον αφορά στην Ελλάδα τα ποσοστά απασχόλησης δεν είναι ικανοποιητικά: 44,3% για τις γυναίκες έναντι 62,6% για τους άνδρες με αναφορά στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών.

Το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα έχει πληγεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης: το 2010 το 49,5% των γυναικών και το 75,7% των ανδρών εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ τα στατιστικά στοιχεία του 2014 καταγράφουν αισθητή μείωση (41,6% για τις γυναίκες και 60,8% για τους άνδρες)

Επιπλέον, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. των 28 Κρατών-Μελών καταγράφεται στο 16,3%, ενώ το 2015 οι εργαζόμενες γυναίκες στην Ε.Ε. επιβαρύνθηκαν με τα τρία τέταρτα των υποχρεώσεων του νοικοκυριού και με τα δύο τρίτα της γονικής φροντίδας

Ο μέσος όρος του συνταξιοδοτικού χάσματος στις ηλικίες 65-74 ετών στην Ε.Ε. παραμένει σταθερά στο υψηλό 40% για την επταετία 2008-2014, αλλά είναι ανησυχητικό ότι το 2014 αυξήθηκε αισθητά σε έξι χώρες (ενδεικτικά, στην Ολλανδία ήταν 46%, στη Γερμανία 46,5% και στην Κύπρο 48,8%) - το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 26,6%

Ακόμα, το 24,4% του πληθυσμού της Ε.Ε. απειλείται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό (στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 36% με στοιχεία του 2014)

Η ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων εξακολουθεί να αποτελεί μακρινό στόχο, αφού το 2015 ο μέσος όρος της γυναικείας συμμετοχής σε επίπεδο Κοινοβουλίου στην Ε.Ε. των 28 Κρατών-Μελών ήταν 29% και στην Κυβέρνηση μόλις 28%.

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει επιλεγμένες καλές πρακτικές ισότητας των φύλων από τα Κράτη-Μέλη. Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές της Ε.Ε. χάρη στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Πιο συγκεκριμένα, στην έκτη ενότητα με τίτλο «Διατομεακά Θέματα», σελίδα 40 υπάρχει ρητή αναφορά το Έργο-Σημαία της Γ.Γ.Ι.Φ. «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (Παρατηρητήριο)».

Σχόλια