Ειδήσεις

Όλοι θέλουν να δώσουν με το νέο σύστημα

Μόνο το 5% των "παλιών" υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, δήλωσε ότι επιθυμεί να εξεταστεί με το παλιό σύστημα. Το υπόλοιπο 95% θέλει να εξεταστεί με το καινούργιο. Γιατί; Διότι με το παλιό έπρεπε να δώσουν 6 ή 7 μαθήματα, ενώ με το καινούργιο 4 ή 5.

Μπορούν έτσι να επικεντρώσουν την προσπάθειά τους σε λιγότερα μαθήματα, προσδοκώντας καλύτερα αποτελέσματα.

Το "νέο" σύστημα που έχει πολλές ομοιότητες με το παλιό των δεσμών, προβλέπει ως υποχρεωτική την εξέταση μόνο 4 μαθημάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται στον υποψήφιο η δυνατότητα επιλογής ακόμα ενός πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος, αν επιθυμεί να έχει περισσότερες επιλογές σχολών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του.

Καθηγητές του Ηρακλείου, πάντως, εκτιμούν πως στην πλειοψηφία τους οι τελοιόφοιτοι δε θα χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητά τους αυτή, για οικονομικούς και ψυχολογικούς λόγους.

Σε ό,τι αφορά αριθμούς για τους εισακτέους και την κατανομή τους, βρισκόμαστε εν αναμονή. Δεν υπάρχει ακόμα μια τελική απόφαση, τα πάντα είναι ακόμα ρευστά...  

Ρεπορτάζ:

Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια