Ειδήσεις

Το νέο σύστημα των πανελλαδικών,επιστροφή στις δέσμες

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων από τους υποψήφιους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων ήταν υποχρεωτική τόσο για τους νέους, τους φετινούς υποψηφίους, όσο και για τους υποψήφιους των δύο προηγούμενων ετών, που επιθυμούν να δώσουν ξανά εξετάσεις.

Αίτηση-δήλωση δεν ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι του 10%, δηλαδή οι υποψήφιοι παρελθόντων ετών που, χωρίς να εξεταστούν εκ νέου, διεκδικούν με την περυσινή τους βαθμολογία την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι του 10% συμμετέχουν στις εξετάσεις απλώς συμπληρώνοντας μηχανογραφικό μαζί με τους υπόλοιπους υποψήφιους τον Ιούνιο.

Στην αίτηση-δήλωση κάθε υποψήφιος έχει δηλώσει υποχρεωτικά σε ποια ειδικά μαθήματα επιθυμεί να εξεταστεί. Π.χ. αν επιθυμούν να γίνουν αρχιτέκτονες πρέπει να έχουν δηλώσει ότι θα δώσουν ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, ενώ, αν επιθυμούν να περάσουν στο Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, πρέπει να εξεταστούν στα Γερμανικά. Όσοι δεν έχουν δηλώσει ειδικά μαθήματα δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στις αντίστοιχες σχολές.

Αντίθετα, όσοι ενδιαφέρονται για ΤΕΦΑΑ, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δοκιμασίες και αργότερα, όταν βγουν οι προκηρύξεις των σχολών.

Με την αίτηση-δήλωση οι παλαιοί απόφοιτοι που έχουν σκοπό να ξαναδώσουν πανελλαδικές δήλωσαν επίσης αν θα εξεταστούν με το παλιό ή το νέο σύστημα. Όσοι εξεταστούν με το παλιό, θα δώσουν τα γνωστά 6 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση, συν το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, που, σε συνδυασμό με τα Μαθηματικά γενικής παιδείας, "ξεκλειδώνουν" τις οικονομικές σχολές.

Οι παλιοί υποψήφιοι που θα επιλέξουν να εξεταστούν με το νέο σύστημα θα εξεταστούν, όχι σε 6 ή 7, αλλά σε 4 ή το πολύ σε 5 μαθήματα. Στην αίτηση-δήλωσή τους αναφέρουν συγκεκριμένα σε ποια. Το ίδιο κάνουν, φυσικά, και τα παιδιά που δίνουν να πρώτη φορά φέτος πανελλαδικές και πάνω τους δοκιμάζεται το (όχι και τόσο) καινούργιο σύστημα εξετάσεων.

Μετονομασίες...

Οι "καινοτομίες" του νέου συστήματος εξετάσεων αφορούν, μεταξύ άλλων, στη μετονομασία των παλιών "κατευθύνσεων" σε "ομάδες σπουδών", αλλά και στη μετονομασία των παλιών "μαθημάτων κατεύθυνσης" σε "μαθήματα προσανατολισμού". Ουσιαστικά, μόνο η μείωση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων είναι το νέο σύστημα, το οποίο όμως (ω, τι σύμπτωση!) πλέον μοιάζει πολύ με τις παλιές "δέσμες"...

Ενώ όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν, λοιπόν, ας πάμε να δούμε τις επιλογές που έχουν οι υποψήφιοι με το "νέο" σύστημα. Κάθε υποψήφιος επιλέγει μια από τις τρεις ομάδες σπουδών. Ανάλογα με το ποια, εξετάζεται υποχρεωτικά σε τρία συγκεκριμένα μαθήματα. Ανάλογα με το πού θέλει να εισαχθεί, επιλέγει υποχρεωτικά ένα 4ο μάθημα, ενώ, αν θέλει να διευρύνει το πεδίο των επιλογών του, μπορεί να επιλέξει άλλο ένα (μεταξύ των δύο που του απομένουν)...

Ας δούμε όμως τις επιλογές των υποψηφίων αναλυτικά:

1. Ανθρωπιστικές Σπουδές

* Οι υποψήφιοι που επιλέγουν την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών (παλιά θεωρητική κατεύθυνση) εξετάζονται υποχρεωτικά σε Έκθεση, Αρχαία και Ιστορία.

* Εξετάζονται επίσης υποχρεωτικά σε ένα εκ των Λατινικά, Μαθηματικά γενικής παιδείας και Βιολογία γενικής παιδείας. Η επιλογή των Λατινικών οδηγεί σε τμήματα Φιλολογίας, Ψυχολογίας και Νομικής. Η επιλογή των Μαθηματικών οδηγεί σε διδασκαλικά τμήματα, ενώ η επιλογή της Βιολογίας "ξεκλειδώνει" την πρόσβαση σε σχολές επαγγελμάτων υγείας και ζωής.

* Έστω ότι ένας τελειόφοιτος επιλέγει Λατινικά. Μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του τμήματα Φιλολογίας, Ψυχολογίας και Νομικής. Αν θέλει, έχει τη δυνατότητα μεταξύ των δύο μαθημάτων που απομένουν (Μαθηματικά ή Βιολογία) να διαλέξει άλλο ένα για να μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του είτε παιδαγωγικές σχολές, είτε ιατρικές...

2. Θετικές σπουδές

* Οι υποψήφιοι που επιλέγουν την Ομάδα Θετικών Σπουδών (παλιά θετική κατεύθυνση) εξετάζονται υποχρεωτικά σε Έκθεση, Φυσική και Χημεία.

* Εξετάζονται επίσης υποχρεωτικά σε ένα εκ των Μαθηματικά προσανατολισμού, Βιολογία προσανατολισμού και Ιστορία γενικής παιδείας. Η επιλογή των μαθηματικών οδηγεί σε πολυτεχνεία και φυσικομαθηματικές σχολές. Η επιλογής της Βιολογίας οδηγεί σε σχολές επαγγελμάτων υγείας και ζωής, αλλά και σε γεωπονικές σχολές. Τέλος, η επιλογή της Ιστορίας οδηγεί σε Παιδαγωγικά Τμήματα.

* Έστω ότι ένας τελειόφοιτος επιλέγει Μαθηματικά. Μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του πολυτεχνεία και φυσικομαθηματικές σχολές. Αν το επιθυμεί μπορεί με την αίτηση-δήλωση να επιλέξει άλλο ένα μεταξύ των δύο μαθημάτων που απομένουν (Βιολογία ή Ιστορία) για να μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του είτε ιατρικές σχολές, είτε παιδαγωγικές...

3. Οικονομία-Πληροφορική

* Οι υποψήφιοι που επιλέγουν την Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (παλιά τεχνολογική κατεύθυνση) εξετάζονται υποχρεωτικά σε Έκθεση, Μαθηματικά προσανατολισμού και Υπολογιστές.

* Εξετάζονται επίσης υποχρεωτικά σε ένα εκ των Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Βιολογία γενικής παιδείας και Ιστορία γενικής παιδείας. Η επιλογή των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας οδηγεί σε Οικονομικά Τμήματα, σε κάποιες σχολές Πληροφορικής ΑΕΙ και σε όλες τις σχολές Πληροφορικής ΤΕΙ. Η επιλογή της Βιολογίας οδηγεί σε σχολές επαγγελμάτων υγείας και ζωής, ενώ η επιλογή της Ιστορίας οδηγεί σε Παιδαγωγικά Τμήματα.

* Έστω ότι ένας τελειόφοιτος επιλέγει Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του Οικονομικά Τμήματα, κάποιες σχολές Πληροφορικής ΑΕΙ και όλες τις σχολές Πληροφορικής ΤΕΙ. Αν το επιθυμεί, μπορεί με την αίτηση-δήλωση να επιλέξει άλλο ένα μεταξύ των δύο μαθημάτων που απομένουν (Βιολογία ή Ιστορία) για να μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του είτε ιατρικές σχολές, είτε παιδαγωγικές...

Θα μείνουν στα 4 μαθήματα...

Καθηγητές του Ηρακλείου εκτιμούν ότι στην πλειοψηφία τους οι φετινοί υποψήφιοι θα "μείνουν" στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ότι δε θα ρισκάρουν να δώσουν και 5ο, επενδύοντας χρόνο και χρήμα για να διευρύνουν τις επιλογές τους.

Του λόγου το αληθές αναμένεται να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων-δηλώσεων των μαθητών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας. Εξάλλου, μόλις γίνει αυτό θα εκδοθεί και η υπουργική απόφαση που θα ορίζει το ποσοστό των θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τους υποψηφίους του παλιού και του "νέου" συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το αν ένας υποψήφιος δηλώσει και 5ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα είναι πολυσύνθετο θέμα, σύμφωνα με το στέλεχος του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Θεόδωρο Αντωνίου.

«Εξαρτάται από την προετοιμασία του, την ψυχολογία του, τις αντοχές του, τα ενδιαφέροντά του και τους στόχους του», δήλωσε...

Ο κ. Αντωνίου κάλεσε τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων να κάνουν τις επιλογές τους με «ανοιχτό μυαλό», θυμίζοντάς τους πως αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε μόνο για "τάσεις" και όχι για "προοπτικές" των επαγγελμάτων. Όπως είπε, υπάρχουν σχολές που θεωρούνται "κορεσμένες", αλλά οδηγούν σε περισσότερα από ένα επαγγέλματα, οπότε όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσει ο υποψήφιος.

Πάντως, ο κ. Αντωνίου θεωρεί πως «ο εαυτός προηγείται έτσι κι αλλιώς της αγοράς εργασίας, οπότε, παρά την κρίση, το άτομο πρέπει να δει αρχικά ποιο επάγγελμα ή επαγγέλματα πραγματικά του ταιριάζουν. Και αυτό γιατί στις μέρες μας, στα 18 μου χρόνια, δεν επιλέγω μόνο επάγγελμα, αλλά ζωή. Σχεδιάζω και οικοδομώ τη σταδιοδρομία μου σε βάθος χρόνου, αφήνοντας ανοικτές όλες τις επιλογές».

Κι άλλη ομοιότητα...

Ακόμα μια ομοιότητα του "νέου" συστήματος με τις παλιές "δέσμες" είναι ότι καταργείται από φέτος η προσμέτρηση των προφορικών στο γενικό βαθμό πρόσβασης. Πλέον μετράνε μόνο οι γραπτές επιδόσεις στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ παραμένει η βάση του 10 στα ειδικά μαθήματα. Αν ένας υποψήφιος δεν πιάσει τουλάχιστον τη βάση σε ειδικό μάθημα που δήλωσε ότι θα εξεταστεί, αποκλείεται η πρόσβασή του στα συνδεδεμένα τμήματα με το μάθημα αυτό. Για παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος της Γερμανικής Φιλολογίας δε γράψει τουλάχιστον 10 στα Γερμανικά, δεν μπορεί να εισαχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα, κι ας έχει συγκεντρώσει βαθμολογία πολύ μεγαλύτερη στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

16 Μαΐου οι εξετάσεις

Όπως επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16 Μαΐου. Θα ξεκινήσουν, δηλαδή, δύο ημέρες νωρίτερα από πέρυσι και μία εβδομάδα μετά την επιστροφή των μαθητών στα θρανία ύστερα από τις διακοπές του Πάσχα. Η επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα θα γίνει τη Δευτέρα 9 Μαΐου.

Αν και το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων δεν έχει καταρτιστεί, παραδοσιακά η Έκθεση αναμένεται να είναι το πρώτο μάθημα που θα δώσουν τα παιδιά.

Αθλήματα δίνουν τόσο οι υποψήφιοι των ΤΕΦΑΑ (πρώην γυμναστικές ακαδημίες), όσο και οι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών. Και οι μεν και οι δε πρέπει να "πιάσουν" κάποια όρια, αλλά με την εξής σημαντική διαφορά: Οι υποψήφιοι των ΤΕΦΑΑ μπορούν να "πιάσουν" τα όρια αθροιστικά (και προσμετρούνται στο σύνολο των μορίων). Π.χ. "δεν πήγα καλά στο ύψος; Το διορθώνω με μια καλή επίδοση στο τρέξιμο". Αντίθετα, οι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών πρέπει να πιάσουν τα όρια σε όλα τα αθλήματα ένα-ένα. Επιπλέον, πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της προκήρυξης (ύψος, βάρος κ.λπ.).

Ας σημειωθεί πως οι μαθητές με δυσλεξία δεν μπορούν να εισαχθούν στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Πέρυσι, τις 821 θέσεις των στρατιωτικών σχολών διεκδίκησαν 9.403 υποψήφιοι.

Ποσόστωση μόνο για μετεγγραφή

Τα παιδιά των τριτέκνων και των πολυτέκνων δεν πριμοδοτούνται πλέον για να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει διατηρηθεί μια μικρή ποσόστωση αποκλειστικά για τα ένστολα επαγγέλματα, η οποία γίνεται ανάρπαστη λόγω και της ανεργίας. Στον αντίποδα, οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι έχουν έξτρα μοριοδότηση για τις μετεγγραφές (μαζί με άλλα οικονομικοκοινωνικά κριτήρια). Είναι, λοιπόν, προς το συμφέρον των υποψηφίων να εξετάζουν αν οι σχολές που δηλώνουν στα μηχανογραφικά τους έχουν αντιστοίχηση με άλλες σχολές στις οποίες θα επιθυμούσαν να μετεγγραφούν.

Ρεπορτάζ:Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια