Ειδήσεις

Στοιχεία σοκ για την Κρήτη - πτώση του ΑΕΠ

Αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα έρευνας της Διάσκεψης των Παραθαλάσσιων Απομακρυσμένων και Νησιωτικών Περιοχών της Ευρώπης.

13 Ελληνικές Περιφέρειες εμφανίζουν μείωση των Περιφερειακών τους ΑΕΠ, με την Περιφέρεια Κρήτης να είναι μια από εκείνες που πέφτουν από τη μεσαία στη χαμηλή κατηγορία, με το Περιφερειακό ΑΕΠ να είναι μειωμένο κατά 20 μονάδες και να διαμορφώνεται στο 63%.

Διεκδίκηση κονδυλίων για την Κρήτη

Αυτό σημαίνει ότι η Κρήτη θα διεκδικήσει περισσότερα κονδύλια για την ενίσχυση της, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης κατανομής πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς όπως εξηγεί ο Γιώργος Αλεξάκης, οι χώρες και οι Περιφέρειες που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης θα λάβουν πρόσθετους πόρους.

Θλιβερό ρεκόρ για το Νότιο Αιγαίο

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η μεγαλύτερη μείωση του Περιφερειακού ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη καταγράφεται στο Νότιο Αιγαίο.  Η πιο φτωχή Ελληνική Περιφέρεια είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενώ τη μικρότερη μείωση εμφανίζει το ΑΕΠ της Δυτικής Ελλάδας.

Αντιθέτως, η Αττική παραμένει η πιο πλούσια Περιφέρεια.

Πάντως, οι μεγαλύτερες μειώσεις Περιφερειακού ΑΕΠ σημειώθηκαν στις Περιφέρειες: Μαδέρα, Νότιο Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

• Μαδέρα (PT): -29 μονάδες πτώση 2 κατηγοριών

•Νότιο Αιγαίο: -35 μονάδες και πτώση από την υψηλή στη μεσαία κατηγορία.

• Δυτική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα: -21 μονάδες.

Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του Περιφερειακού ΑΕΠ σημειώθηκαν στις Περιφέρειες:Βουκουρέστι, Στουτγάρδη και Μπρατισλάβα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

• Βουκουρέστι +23 μονάδες

• Στουτγάρδη +16 και Μπράουνσβαϊγκ +15 μονάδες

• Μπρατισλάβα +12 μονάδες

Τα αποτελέσματα της επίμαχης έρευνας θα παρουσιάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης, ο Περιφερειακός σύμβουλος και αντιπρόεδρος της διάσκεψης των παραθαλάσσιων, απομακρυσμένων και νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης Γιώργος Αλεξάκης, ο οποίος δήλωσε τα παρακάτω.

« Η CPMR (Διάσκεψη των Παραθαλάσσιων, Απομακρυσμένων και Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης) διερεύνησε για λογαριασμό των μελών - περιφερειών της, τις πιθανές αλλαγές, από κατηγορία επιλεξιμότητας σε κατηγορία επιλεξιμότητας (λιγότερο αναπτυγμένες - LDR, μετάβασης - Transition, περισσότερο ανεπτυγμένες - MDR), χρησιμοποιώντας τα τελευταία στατιστικά στοιχεία. Στην έρευνα ελήφθησαν υπόψη οι Μέσοι Όροι για το Περιφερειακό ΑΕΠ των ετών 2011, 2013 και 2013 (έτη οικονομικής ύφεσης), ενώ η τρέχουσα κατανομή έχει γίνει με αντίστοιχα στοιχεία των ετών 2007, 2008, 2009 (έτη πριν την οικονομική κρίση).

Η CPMR διενέργησε την έρευνα αυτή, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη - περιφέρειες της, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επερχόμενη κατάσταση. Είναι πολύ πιθανόν, η νέα κατάσταση να φέρει πρόσθετους πόρους στις Ελληνικές Περιφέρειες (εκτίμηση για 1 δις €), οι οποίες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αξιοποίηση τους».

"Πέφτει" κατηγορία η Κρήτη

Και οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες εμφανίζουν μείωση των Περιφερειακών ΑΕΠ τους :

- 5 Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα) διατηρούνται - παραμένουν στη χαμηλή κατηγορία (LDR).

- 6 Περιφέρειες (Δ. Μακεδονία, Ιόνιων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτης) «κατεβαίνουν» κατηγορία από την μεσαία της «μετάβασης» στη χαμηλή (LDR).

- Η Αττική χάνει εισόδημα αλλά παραμένει στην υψηλή κατηγορία (MDR) και ως η μοναδική ελληνική Περιφέρεια σε αυτή την (υψηλή) κατηγορία.

- Το Νότιο Αιγαίο χάνει 35 μονάδες (η μεγαλύτερη μείωση Περιφερειακού ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη) και «κατεβαίνει» κατηγορία από την υψηλή στη μεσαία.

- Τη μικρότερη μείωση (- 9 μονάδες) στην Ελλάδα εμφανίζει το ΑΕΠ της Δ. Ελλάδας που ήταν και παραμένει από τα χαμηλότερα της Ελλάδας.

-ΗΠεριφέρεια Κρήτης με προηγούμενο ποσοστό Περιφερειακού ΑΕΠ 83 ως προς το Μέσο Όρο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, τώρα εμφανίζει Περιφερειακό ΑΕΠ μειωμένο κατά 20 μονάδες, στο 63 και αλλάζει κατηγορία από τη μεσαία (transition) στη χαμηλή (LDR).

- Η πιο 'πλούσια' Περιφέρεια παραμένει η Αττική με σκορ 102 (ήταν 120), ακολουθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 77 μονάδες (με μεγάλη μείωση: ήταν 112), ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα με 64.

- Η πιο "φτωχή" ελληνική Περιφέρεια είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 53 μονάδες και ακολουθούν η Ήπειρος με 54 μονάδες και η Θεσσαλία με 55 μονάδες.

Ρεπορτάζ:Γεωργία Μακάκη

Σχόλια