Ειδήσεις

Κλείνει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μαλεβιζίου

Διακόπτεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μαλεβιζίου παρά τις προσπάθειες για συνέχιση της λειτουργίας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου είχε αποστείλει σχετική επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, τονίζοντας ότι στο Δήμο Μαλεβιζίου είχαν λειτουργήσει 58 τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων και είχαν εκπαιδευτεί περισσότερα από 1200 άτομα, ζητώντας την ένταξη του έργου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη συνέχιση συμμετοχής του Δήμου σε αυτό.

Το εν λόγω έργο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή και από εθνικούς πόρους.

Στην σχετική ανακοίνωση των εργαζομένων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Μαλεβιζίου οι εργαζόμενοι ευχαριστούν τη Δημοτική Αρχή, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους για τη συνεργασία και αναφέρουν: «Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ δια των Υπευθύνων κ. Σακαβάρα Ευαγγελία- Δωροθέα - Υπ .Εκπαίδευσης και κ. Περυσινάκη Αγάπη - Υπ. Οργάνωσης, ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ολοκληρώνουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου στο οποίο  υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής & Τοπικής Εμβέλειας.

Όσοι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη τις βεβαιώσεις παρακολούθησης θα απευθύνονται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και συγκεκριμένα στην κα. Κατσαφάρου Ειρήνη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχόλια