Ειδήσεις

Η φορολογία για τα ανείσπρακτα ενοίκια και στην Κρήτη

Σε εποχές οικονομικής κρίσης έχει διογκωθεί το πρόβλημα με τα ανείσπρακτα ενοίκια και στην Κρήτη με τις σχέσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών να είναι κάτι παραπάνω από τεταμένες σε ορισμένες περιπτώσεις. Μάλιστα δικαίως το ζήτημα χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό πρόβλημα και για το νησί μας.

Στην εκπομπή "Κρήτη Σήμερα" της "ΚΡΗΤΗ TV¨" ο φοροτεχνικός της εκπομπής Μανόλης Καφτάκης αναφέρθηκε στη διαδικασία της φορολογίας αποκαλύπτοντας μικρά μυστικά για ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες Κρητικούς.

Με την υποβολή στην εφορία, σύμφωνα με τον κ. Καφτάκη. φωτοαντίγραφου διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια θα μπορούν να αποφύγουν τη φορολόγησή τους για το ποσό που δεν εισέπραξαν.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στις περιπτώσεις αυτές παρέχει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) κ. Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο που υπέγραψε και εξέδωσε πρόσφατα ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων:

1. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

3. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα πρέπει να δηλώνονται στο έντυπο "Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας" Ε2 και να μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή "Κρήτη Σήμερα":  

Μάνος Δασκαλάκης

Σχόλια