Ειδήσεις

Απορρίματα και Βικελαία στο επίκεντρο του Δημοτικού

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17:55 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθ. Βενιζέλου)  το Δημοτικό Συμβούλιο .

31 θέματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της  ημερήσιας διάταξης με τα απορρίματα και την βικελαία να αποσπούν ως επί το πλείστον το ενδιαφέρον.

Αναλυτικότερα τα θέματα:

1.      Διακανονισμός  οφειλών δημοτών.

2.      Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων.

3.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση νέου κοιμητηρίου στην περιοχή Άη Γιάννη (φάση Ζ').

4.      Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού στην οδό Ιερωνυμάκη και Λαγκαδά.

5.      Κατάληψη κοινοχρήστου τμήματος δρόμου και πεζοδρομίου για οικοδομικό έργο με χρήση ικριωμάτων εντός των τειχών πόλης Ηρακλείου.

6.      Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε ρυμοτομούμενη οικία επί της οδού Ούλαφ Πάλμε.

7.      Έγκριση της κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Α' δόση 2016).

8.      Νέα κατανομή της κρατικής επιχορήγησης Δ' 2015 που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου.

9.      Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ).

10.      Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου.  

11.      Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης - παραλαβής για την υπηρεσία «Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη».

12.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών ανταλλακτικών οικονομικού έτους 2016 για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax.

13.      Έγκριση διενέργειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

14.      Συμμετοχή του δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα PACES.

15.      Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δένδρων.  

16.      Τροποποίηση της αρ. 795/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

17.      Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2016» (απόφαση 22/2016 της  3ης Δημοτικής Κοινότητας).  

18.      Ετήσιος προγραμματισμός παζάρι βιβλίων.

19.      Προγραμματισμός εκδόσεων έτους 2016 της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

20.      Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Μαμουλάκη Χαράλαμου στην Αθήνα.

21.      Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Ρασούλη Ιωάννη στην Αθήνα.

22.      Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για την μετάβαση της Αντιδημάρχου κας Πλεύρη Αριστέας στην Κύπρο.

23.      Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για την μετάβαση του Δημάρχου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Κύπρο.

24.      Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για την μετάβαση του Δημάρχου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Αθήνα.  

25.      Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό Δημαρχείο την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

26.      Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών των κ.κ. Φραγκούλη Δ., Μανδαλάκη Α., Μπορμπαντωνάκη Γ.

27.      Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

28.      Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις στεγάσεις ανάγκες (μεταστέγαση ) του 8ου νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού.

29.      Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (στην Εθνικής Αντιστάσεως 158 και Ίμβρου).

30.      Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (ακίνητο επί της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου).

31.      Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (επί των οδών Χορτατσών και Κυδωνίας).

Σχόλια