Ειδήσεις

Ηχηρή παρέμβαση διευθυντών, με αιχμές για τη διασύνδεση

        Για πρώτη φορά μετα τους γιατρούς και τους εργαζομένους όπως είχε γράψει το neakriti.gr, υπήρξε δημόσια παρέμβαση όλων των διευθυντικών στελεχών του Βενιζελείου που παίρνουν θέση κατά της διασύνδεσης των νοσοκομείων ΠΑΓΝΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ και αποκαλύπτουν τις επιπτώσεις που έχει υποστεί το Βενιζέλειο, εις βάρος του οποίου όπως υποστηρίζουν, λειτούργησε η διασύνδεση. Τα στελέχη του νοσοκομείου αποκαλύπτουν μάλιστα τον απώτερο στόχο των κινήσεων που έγιναν ,ενώ κάνουν λόγο ακόμη και για ενδεχομένως σκόπιμη υποβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

          «Η τριετής διαδικασία «διασύνδεσης» - συνένωσης των δύο μεγάλων νοσοκομείων Βενιζελείου - ΠΑΓΝΗ ήταν απογοητευτική. Ούτε ο κύριος επιδιωκόμενος στόχος του «οικονομικού εξορθολογισμού» έχει συσχετισθεί με την ατελώς υλοποιηθείσα  «διασύνδεση», ούτε υπήρξαν σημαντικού βαθμού ποιοτικές αναβαθμίσεις των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας που να δικαιολογούν το μεγαλεπήβολο αρχικό σχέδιο.

Ο κεντρικός πυρήνας της λογικής της διαδικασίας διασύνδεσης ήταν η μείωση δαπανών σε διαδικασίας προμηθειών και η εφαρμογή ενιαίων λογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο των υλικών και των διαδικασιών εξέτασης και νοσηλείας των ασθενών.

Η αποτίμηση του πρωταρχικού αυτού στόχου δεν έχει μέχρι τώρα αποτυπωθεί σε οικονομοτεχνική μελέτη με αντιπαράθεση στοιχείων πρό και μετά διασύνδεσης. Ούτως ή άλλως, η εξομοίωση των οικονομικών διαδικασιών, συστήματος προμηθειών  και η εφαρμογή ενιαίου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος διακίνησης ασθενών (τακτικά, έκτακτα ιατρεία, νοσηλείες κλπ) όλων των νοσοκομείων της Κρήτης θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από μακρού χρόνου (και πολύ πριν την διασύνδεση). Για την υλοποίηση αυτής της αναγκαιότητας σίγουρα δεν είναι προαπαιτούμενο η εφαρμογή διασύνδεσης των νοσοκομείων στη Κρήτη, αλλά αντίθετα, αυτό προϋποθέτει κεντρικό σχεδιασμό από την Υγειονομική Περιφέρεια για όλες τις μονάδες Υγείας συνολικά και δεν αφορά το επιμέρους ερώτημα της διασύνδεσης δύο νοσοκομείων.

Ο δεύτερος στόχος (μη σαφώς διατυπωθείς, αλλά ευρέως συζητούμενος εν μέσω τυπικών και άτυπων διαδικασιών)  ήταν η λειτουργική συνένωση (δηλαδή η απορρόφηση των κλινικών τμημάτων του Βενιζελείου από τις Πανεπιστημιακές κλινικές του ΠΑΓΝΗ) μέσα στα πλαίσια μιας (υποβόσκουσας αλλά μη δημοσίως ομολογούμενης) επιχειρηματολογίας από συγκεκριμένους κύκλους περί ανεπαρκούς αποδοτικότητας του  Βενιζελείου.  Η μεγάλη αρνητική επίπτωση της (δήθεν) εφαρμοσθείσας διαδικασίας διασύνδεσης στο πρόσφατο παρελθόν, είναι ότι έδωσε πρόσφορο έδαφος σε κέντρα εξουσίας να φαντασιωθούν  την διαδικασία της διασύνδεσης σαν ευκαιρία για πιθανή επέκταση του ελέγχου σε πλήρως λειτουργικά και παραγωγικά κλινικά (και μη) τμήματα του Βενιζελείου.

Προς επίρρωση των παραπάνω παρατίθενται τα εξής στατιστικά στοιχεία: Με δεδομένο το διαφορετικό σχεδιασμό  των δύο νοσοκομείων (Βενιζέλειο=460 κλίνες, ΠΑΓΝΗ=760 κλίνες - που μεταφράζεται σε διαφορετικές υποδομές- πόρους και στελεχιακό δυναμικό),  ο συνολικός αριθμός των νοσηλευομένων καθώς και των εξεταζομένων ασθενών στα τακτικά και επείγοντα ιατρεία κατ΄ έτος είναι παρόμοιος στα δύο  νοσοκομεία.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το παραγόμενο έργο προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στον Κρητικό πληθυσμό στο Βενιζέλειο είναι αναλογικά τουλάχιστον ισόποσο με το αντίστοιχο του ΠΑΓΝΗ. Δεδομένης της ασφυκτικής κατάστασης (από πλευράς χωροταξίας, υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού) που επικρατούν στα δύο νοσοκομεία, κάθε σκέψη σύμπτυξης τμημάτων πχ παθολογικών, χειρουργικών κλπ θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα λειτουργικά προβλήματα.  Στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου έχουν γίνει συνενώσεις νοσοκομείων αφορούν νοσοκομεία άνισου μεγέθους, όπου το μεγαλύτερο απορροφά το πολύ μικρότερο. Είναι προφανές ότι δεν ισχύει στην περίπτωση μας κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει καμία εμπεριστατωμένη μελέτη που να επιχειρηματολογεί σχετικά με τη σκοπιμότητα λειτουργικών συνενώσεων μεταξύ των δύο νοσοκομείων υπο τις υφιστάμενες συνθήκες.

Η εμμένουσα άποψη ότι η διαδικασία συνένωσης των δύο νοσοκομείων θα βελτιώσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών δεν ευσταθεί, διότι η με αυτόν τον τρόπο μεταφορά του έργου του Βενιζελείου στο ΠΑΓΝΗ (δευτεροβάθμιο προς τριτοβάθμιο νοσοκομείο) θα υποβιβαστούν όλες οι λειτουργίες του τριτοβάθμιου νοσοκομείου (εκπαίδευση, έρευνα, περίθαλψη), αφού το ΠΑΓΝΗ θα υποχρεωθεί να διεκπεραιώνει ιατρονοσηλευτικό έργο (πρωτοβάθμιο - δευτεροβάθμιο), που δεν αντέχει με τις υπάρχουσες υποδομές.

«Άνιση κατανομής πόρων»

Επιπλέον με το παρόν καθεστώς, η θεωρητικά εφαρμοσθείσα «διασύνδεση» έχει δώσει δικαιώματα άνισης κατανομής πόρων (πχ. στελεχιακού δυναμικού  κλπ) μεταξύ των δύο νοσοκομείων και τίθεται ζήτημα ανταγωνιστικής  διεκδίκησης μεταξύ τους, με προφανή χαμένο το Βενιζέλειο. Τα παραδείγματα είναι πολλαπλά και σαφή: α) η εφαρμογή στο παρελθόν «ενιαίας λίστας ειδικευομένων» με αποτέλεσμα να σταματήσει η ροή ειδικευομένων στο Βενιζέλειο, β) η άρνηση συναινετικής μετακίνησης ιατρικού προσωπικού για εξυπηρέτηση περιστασιακών ανελαστικών ιατρικών αναγκών στο Βενιζέλειο (πρόσφατο παράδειγμα η ανεπαρκώς λειτουργούσα Πνευμονολογική κλινική), γ)η υποστελέχωση προσωπικού και άλλων υπηρεσιών (πχ. Τεχνική Υπηρεσία, Νοσηλευτική υπηρεσία) με αδυναμία υποβοήθησης απο τις αντίστοιχες του «διασυνδεόμενου» ΠΑΓΝΗ.  

Παρά την ύπαρξη πολλών στελεχών (ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών) και από τα δύο νοσοκομεία, που προσεγγίζουν το πρόβλημα με ορθολογισμό και νηφαλιότητα, θεωρούμε ότι εάν δεν αρθεί το καθεστώς της «διασύνδεσης», που οδηγεί σε (πιθανόν σκόπιμη) υποβάθμιση του Βενιζελείου, στο όχι πολύ μακρινό μέλλον οι κάτοικοι του νησιού μας θα χάσουν πολλές υπηρεσίες του ιστορικού αυτού νοσοκομείου, εξαιτίας εμμονής σε εφαρμογή ατεκμηρίωτης, ανορθολογικής και πιθανώς υποκινούμενης διαδικασίας «διασύνδεσης».

Σχόλια