Ειδήσεις

Ξεκινά το Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού Αγίου Νικολάου

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής για το Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού 2016 - Μεραμβελλιάδα, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Μαρτίου στον Άγιο Νικόλαο.

Οι ομάδες των «αθλητών» μπορούν να είναι από πέντε έως δέκα ατόμων.

Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών, απαραίτητο είναι να συνοδεύονται   από έναν - τουλάχιστον - ενήλικα (δυο, εφόσον χρησιμοποιούν δύο αυτοκίνητα).

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να διαλέξει ένα «όνομα» και να δημιουργήσει μία αποκριάτικη εμφάνιση.

Κάθε ομάδα θα χρειαστεί αυτοκίνητο για να λύσει κάποιους από τους γρίφους. Ο οδηγός θα πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Ρητά απαγορεύεται (με ποινή τον αποκλεισμό από το παιχνίδι) η χρήση μηχανοκίνητου δίτροχου, τρίτροχου ή τετράτροχου (ATV).

Αποκλεισμό από το παιχνίδι συνεπάγεται, επίσης, κάθε απόπειρα μέλους οποιασδήποτε ομάδας να καταστρέψει ή να αποκρύψει στοιχεία ή να παρεμποδίσει, με οποιονδήποτε τρόπο, άλλη ομάδα.

Σεβόμενοι την προσπάθεια της οργανωτικής επιτροπής, των αντίπαλων ομάδων και κυρίως εσάς των ίδιων, σας παρακαλούμε να αποφύγετε κάθε αθέμιτη πρακτική, όπως συνεργασία μεταξύ ομάδων και συμμετοχή περισσότερων των δέκα ατόμων σε κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Αιτήσεις Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στην Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την  Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να καταβάλει με την αίτησή της το ποσό των 40 ευρώ συνολικά, ποσό που θα λειτουργήσει για την κάλυψη των εξόδων, αλλά και για τη χρηματοδότηση των βραβείων.

Η κάθε ομάδα με την αίτησή της θα πρέπει να δηλώσει το «όνομά» της, το όνομα του αρχηγού της (σε περίπτωση παιδιών, προτιμότερο είναι να δηλωθεί το όνομα του ενήλικου συνοδού τους ως αρχηγού), τον αριθμό και τα ονόματα των συμμετεχόντων, δυο κινητά τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο αριθμός τηλεφώνου που θα δώσετε, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσετε θα είναι αυτό στο οποίο θα σας σταλούν τα sms και e-mail κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και την ημέρα του παιχνιδιού και δεν πρέπει για κανένα λόγο να το αλλάξετε!

Σχόλια