Ειδήσεις

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ με Microsoft

Το πλαίσιο συνεργασίας τους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσδιόρισαν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η εταιρία Microsoft.

Με τη συνεργασία αυτή όλα τα στελέχη της διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της πρόσβασης στο Πρόγραμμα IT Academy της Microsoft, να εκπαιδευθούν δωρεάν σε διάφορα τεχνολογικά θέματα, όπως λειτουργικά συστήματα, εργαλεία αυτοματισμού γραφείου, ERP, CRM, προγραμματισμό, διαχείριση δικτύων κτλ.

Το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν, στις 11/02/2016, η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια της Microsoft στην Ελλάδα, κα Παναγιώτα Αντωνάκου.

Σχόλια