Ειδήσεις

Επιτέλους εμβόλια στην Κρήτη για ευπαθείς ομάδες,μετανάστες

Εμβόλια που θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον εμβολιασμό μεταναστών και ευάλωτων πληθυσμών λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής στη χώρα μας καθώς και την αδυναμία πρόσβασης ευάλωτων πληθυσμών στο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες πρόληψης,παρελήφθησαν από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων .

Τα εμβόλια είναι τα εξής:


ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ


TETRAVAC


ΙΛΑΡΑΣ - ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ


MMR


ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ


HBVAXPRO


AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ


ACT HIB


ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ


VARILIX


ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ


CERVARIX

Σε επίπεδο Κρήτης σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία με τα παρακάτω εμβόλια:


ΙΛΑΡΑΣ - ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ


MMR


ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ


HBVAXPRO


ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ


VARILIX

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: οι  ωφελούμενοι θα μπορούν να εμβολιαστούν εκτός από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού και στo Kέντρο Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων Δ. Ηρακλείου, στο Δημοτικό Ιατρείο Δ. Ηρακλείου, στο Κοινωνικό Ιατρείο Δ. Μαλεβιζίου και στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου με τα παρακάτω εμβόλια:


ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ


TETRAVAC


ΙΛΑΡΑΣ - ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ


MMR


ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ


HBVAXPRO


AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ


ACT HIB


ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ


VARILIX

Και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο) με τα παρακάτω εμβόλια:


ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ


TETRAVAC


ΙΛΑΡΑΣ - ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ


MMR


ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ


HBVAXPRO


AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ


ACT HIB


ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ


VARILIX


ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ


CERVARIX

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  εκτός από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου και στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα παρακάτω εμβόλια:


ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ


TETRAVAC


ΙΛΑΡΑΣ - ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ


MMR


ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ


HBVAXPRO


AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ


ACT HIB


ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ


VARILIX


ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ


CERVARIX

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ: εκτός από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων, στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χανίων και στους «Γιατρούς του Κόσμου» τα παρακάτω εμβόλια:


ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ


TETRAVAC


ΙΛΑΡΑΣ - ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ


MMR


ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ


HBVAXPRO


AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ


ACT HIB


ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ


VARILIX


ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ


CERVARIX

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: εκτός από τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού και στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας και στο Δημοτικό - Κοινωνικό Ιατρείο Σητείας τα παρακάτω εμβόλια:


ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΤΕΤΑΝΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΚΟΚΚΥΤΗ


TETRAVAC


ΙΛΑΡΑΣ - ΕΡΥΘΡΑΣ- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ


MMR


ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΠΑΙΔΙΚΟ


HBVAXPRO


AΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ


ACT HIB


ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑΣ


VARILIX


ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ


CERVARIX

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των φορέων που θα διενεργήσουν τον εμβολιασμό παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα:

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης

2813410717 & 718 & 719

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων

2821344210

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου

2831343307

Kέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων Δ. Ηρακλείου

2810300141


Δημοτικό Ιατρείο Δ. Ηρακλείου

2810344722 & 2810319670

Κοινωνικό Ιατρείο Δ. Μαλεβιζίου

2810823730

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου


2891024611

Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου

2831042120

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χανίων

2821502754 &755

«Γιατροί του Κόσμου» Χανίων

2821023110

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας

2842025466

Δημοτικό - Κοινωνικό Ιατρείο Σητείας

2843340171

Σχόλια