Ειδήσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για κοινόχρηστους χώρους

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων του δήμου Ηρακλείου.

Με την έναρξη του έτους 2016, όσοι δημότες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο της πόλης , έχουν υποχρέωση πριν κάνουν χρήση να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση έως 31-3-2016 για να χορηγηθεί άδεια χρήσης όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου μπορεί να καταβάλλεται είτε μετρητοίς, είτε καταβάλλοντας το 30% του τέλους έως 31-3-2015 και το υπόλοιπο σε  3 ισόποσες δόσεις στις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στις  30/6 , 30/9 και 27/12 του έτους 2016.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο  Νο 8 του Δήμου , και  στα εξής τηλέφωνα ( 2813-409138, 2813-409426 ).

Σχόλια