Ειδήσεις

Εθελοντική αιμοδοσία στη ΣΕΑΠ από μαθητές και οπλίτες

Μια πράξη αγάπης και στήριξης προς το συνάνθρωπο έχει ξεκινήσει από τις 8 το πρωί στο Στρατόπεδο Δασκαλογιάννη.

Συγκεκριμένα  εθελοντική αιμοδοσία μαθητών και οπλιτών της Σχολής λαμβάνει χώρα στην  έδρα της Σχολής Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού στο Ηράκλειο .

Η αιμοδοσία γίνεται από την κινητή µονάδα αιµοδοσίας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σχόλια