Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: 15,1% μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Στο ποσό των 3.714,8 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το µήνα ?εκέµβριο 2015 έναντι 4.033,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 7,9%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 44,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το µήνα ?εκέµβριο 2015 ανήλθε στο ποσό των 2.151,3 εκατ. ευρώ (2.347,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.209,0 εκατ. ευρώ (2.732,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 2,6%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 42,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα ?εκέµβριο 2015 ανήλθε σε 1.563,5 εκατ. ευρώ (1.681,5 εκατ. δολάρια) έναντι 1.824,8 εκατ. ευρώ (2.227,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 14,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 86,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,2%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-?εκεµβρίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 43.580,9 εκατ. ευρώ (48.168,2 εκατ. δολάρια) έναντι 48.131,1 εκατ. ευρώ (63.738,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 9,5%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 245,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-?εκεµβρίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 25.804,4 εκατ. ευρώ (28.695,6 εκατ. δολάρια) έναντι 27.196,0 εκατ. ευρώ (36.215,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 5,1%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.381,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-?εκεµβρίου 2015 ανήλθε σε 17.776,5 εκατ. ευρώ (19.472,6 εκατ. δολάρια) έναντι 20.935,1 εκατ. ευρώ (27.522,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 15,1%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 1.135,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια