Ειδήσεις

Η αδήλωτη εργασία χτύπημα στην οικονομία της Ευρώπης

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια για τον περιορισμό της παραοικονομίας, η οποία «τρέχει» με μέσο πανευρωπαϊκό ποσοστό 18,4% του ΑΕΠ.

Την σχετική πρόταση της Κομισιόν, υιοθέτησε η Ευρωβουλή την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου. Η αδήλωτη εργασία εντοπίζεται κυρίως στις κατασκευές, τις οικιακές υπηρεσίες, την γεωργία, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και την εστίαση.

Η σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα προωθήσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, των συνδικάτων και των εργοδοτών για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο καταστρέφει την ευρωπαϊκή οικονομία και προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η πλατφόρμα θα ασχοληθεί με όλες τις μορφές της αδήλωτης εργασίας, ενώ θα αποτελείται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο που θα ορίζεται από κάθε κράτος-μέλος για να το εκπροσωπεί, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι τέσσερις εκπροσώπους διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ε.Ε., οι οποίοι θα εκπροσωπούν ισότιμα εργοδότες και εργαζομένους.

Ο θεσμός δεν θα απαιτεί εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών για την αγορά εργασίας και στοχεύει να ενθαρρύνει διασυνοριακές πρακτικές για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας αλλά και να αναπτύξει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων.

Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνει σύντομα και τυπικά την απόφαση, η οποία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Σχόλια