Ειδήσεις

Εξαίρεση που δεν υπηρετεί τη διαφάνεια και προκαλεί απορίες

Ερώτηση που αφορά την κυβερνητική απόφαση εξαίρεσης των δημοσίων συμβάσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων μέχρι το 2017, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

Μία εξαίρεση που δεν υπηρετεί τη διαφάνεια και προκαλεί εύλογες απορίες, όπως αναφέρει.

Αναλυτικά στην ερώτησή του ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρει:

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο πάνω από 250.000 δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ για την αγορά υπηρεσιών και προμηθειών ή την εκτέλεση δημόσιων έργων. Η ΕΕ έχει θέσει κάποιους ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες έτσι ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι και διαφάνεια για όλες τις επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Κυβέρνηση με πρόσφατη απόφαση του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών προχώρησε στην εξαίρεση των δημοσίων έργων και μελετών από το υφιστάμενο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων έως τον Απρίλιο του 2017. Αιτιολογία της απόφασης αυτής ήταν ότι απαιτείται χρόνος για την εκπαίδευση των υπαλλήλων και των στελεχών των κρατικών υπηρεσιών που θα επιφορτιστούν το συγκεκριμένο έργο.

Ωστόσο η απόφαση για την ένταξη των παραπάνω δημοσίων συμβάσεων στο προαναφερόμενο ηλεκτρονικό σύστημα ήταν ήδη γνωστή από το 2013. Επιπλέον όπως έχει γνωστοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός στελεχών των αναθετουσών αρχών (περίπου 5000) έχει εκπαιδευθεί πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα.

Τέλος, στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται τρεις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί από ιδιώτες που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες με το υφιστάμενο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων με μικρότερο κόστος.

Επειδή σε αυτή την κρίσιμη φάση για την Ελληνική Οικονομία, προτεραιότητα πρέπει να είναι τόσο η διαφάνεια και η ισονομία στις δημόσιες συμβάσεις όσο και η επιτάχυνση των διαδικασιών που θα συνεισφέρουν στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Ποιός είναι ο βέλτιστος και γρηγορότερος τρόπος για την εισαγωγή των δημόσιων συμβάσεων και προμηθειών στο καθεστώς του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων;

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη φάση εναλλακτικές ιδιωτικές πιστοποιημένες πλατφόρμες για την παροχή της ίδιας υπηρεσίας;

Σχόλια