Ειδήσεις

Απόψε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Με 22 θέματα στην ημερήσια του διάταξη συνεδριάζει σήμερα,  και ώρα 17:55, στη Λότζια, στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Αναλυτικότερα οι προτάσεις - ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.

1.      Πρόβλεψη δόσεων σε Τέλη κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4257/2014.

2.      Αποδοχή εποχικότητας στην λειτουργία της επιχείρησης Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. με δραστηριοποίηση στην παραγωγή κεραμικών τούβλων.

3.      Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του 2015 (απόφαση 23/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

4.      Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

5.      Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2016 - 2017.

6.      Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κ.λ.π.) σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2016 - 2017.

7.      Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

8.      Εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1.404/07-01-2016 ένστασης του αναδόχου της εργασίας "Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού" κατά της υπ' αριθμ. 174.149/28-12-2015 Βεβαίωσης Εργασίας και Παραλαβής του Π.Δ. 28/80.

9.      Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Μ. Αλεξάνδρου".

10.      Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης στα πλαίσια του έργου "Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού - συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου - Φάση Α" με κωδικό MIS  933689.

11.      Ολοκλήρωση του έργου "Ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου & πρώην δημοτικού σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής" από ιδίους πόρους και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.  

12.      Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Κρήτης 2014 - 2020 για το έργο "Αποκατάσταση - Διαρρύθμιση 1ου Λυκείου Ηρακλείου "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" προσθήκη κατ' επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου".  

13.      Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Κρήτης 2014- 2020 για το έργο "Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλιού".

14.      Έγκριση και παραλαβή της στατικής μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλιού".  

15.      Αποστολή αποφάσεων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, για την λήψη απόφασης - πρότασης προς τον οικείο Περιφερειάρχη για τον αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση (απόφαση 79/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζώης).

16.      Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.  

17.      Επανατοποθέτηση περιπτέρου της κας Μαρκοπούλου Μαρίας.

18.      Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Χαιρέτη στην Αθήνα.

19.      Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

20.      Συγκρότηση Επιτροπής βραβείου "Ν. Καζαντζάκης" για το έτος 2016. Πρώτος Κύκλος "Γράμματα".

21.      Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

22.      Συμπλήρωση της Α.Δ.Σ. 766/2015 με σκοπό την δημιουργία χώρου Ιχθυαγοράς.  

Σχόλια