Ειδήσεις

Σαρώνει η ανεργία στις νέες γυναίκες

Γυναίκες αποτελούν το 64% των ανέργων ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας ειδικής έκδοσης για τη στατική απεικόνιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη που κυκλοφόρησε από την Παγκόσμια Τράπεζα(διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με έδρα την Ουάσιγκτον, το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας).

Στη χώρα μας το 32% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες είναι γυναίκες. Επιπλέον, η κατανομή του εργατικού δυναμικού ανά φύλο άνω των 15 ετών είναι 44% γυναίκες και 63% άνδρες, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών οι γυναίκες απασχολούνται σε ποσοστό 80%. Όσον αφορά τις θέσεις ευθύνης, τα ποσοστά για τις γυναίκες στο Κοινοβούλιο και στις επιχειρήσεις είναι 23% και μόλις 10% στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο τίτλος του εύχρηστου εργαλείου σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων είναι "The Little Data Book on Gender 2016",  με κατατοπιστικούς πίνακες για την κατάσταση των δύο φύλων ανά χώρα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας, των κέντρων λήψης αποφάσεων, καθώς και της δημογραφίας.

Μεγάλη εντύπωση ανάμεσα στα στοιχεία του νέου εργαλείου της Παγκόσμιας Τράπεζας προκαλεί το γεγονός ότι το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με λιγότερο από 1,90 δολάρια ημερησίως.

Όσον αφορά τις θέσεις ευθύνης, το 23% των Μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων και το 18% των Μελών του Υπουργικού Συμβουλίου είναι γένους θηλυκού.

Σχόλια