Ειδήσεις

Επιστολή δημάρχου Πλατανιά για τη δεινή κατάσταση των αγροτών

Ο δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης επανήλθε με νέα επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου, τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάρκο Μπόλαρη, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ και τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Αθανάσιο Ζαννιά και στους βουλευτές του νομού, όπου επισήμανε για άλλη μια φορά τη δεινή κατάσταση των αγροτών, καθώς πέρα όλων των άλλων δυσκολιών,  την κατάσταση τους  επιδεινώνουν οι κατά περιόδους θεομηνίες, καταστρέφοντας όχι  μόνο την παραγωγή αλλά και  το φυτικό  κεφάλαιο, και τις εγκαταστάσεις - μέσα συλλογής τους (π.χ. ελαιόδυχτια μόνιμης στρώσης, μηχανήματα, στάνες κλπ).

Ο κ. Μαλανδράκης δηλώνει ότι θεωρεί αδύνατο να μπορέσει να εφαρμοστεί  ο όρος της καταστροφής άνω του 30% σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός) για συγκεκριμένη καλλιέργεια, δεδομένης μάλιστα και της ανομοιομορφίας που υπάρχει μεταξύ ορεινών  και πεδινών περιοχών.

Ο  κ Μαλανδράκης, προτείνει η ευρύτερη περιοχή καταμέτρησης της ζημιάς να είναι  σε επίπεδο τοπικής ή δημοτικής κοινότητας. Παραθέτει μάλιστα  το σχετικό ΦΕΚ 628/Β 9-4-2008, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η έννοια της ευρύτερης περιοχής (π.χ. ζώνες).

Καταλήγοντας ο δήμαρχος τόνισε ότι με τον προαναφερόμενο τρόπο θα υπάρξει αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου για τους αγρότες και συγχρόνως θα υπάρχει πραγματική καταγραφή ζημιών σε Τοπικές Κοινότητες, ειδικά τις ορεινές, οι οποίες λόγω και της μορφολογίας του εδάφους τους δεν μπορούν να εξομοιωθούν με άλλες.

Σχόλια