Ειδήσεις

Σεμινάρια πιστοποίησης για επαγγελματίες οδηγούς

Το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνει σεμινάριο για την απόκτηση πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας για μεταφορείς εμπορευμάτων και επιβατών.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι από τις 22 Φεβρουαρίου έως και τις 1 Μαρτίου και οι ώρες 16:00 - 22:30.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

-      ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

-      ακριβές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ 45 ΩΡΩΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 500€ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 50€ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ 15 ΩΡΩΝ (ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟ) 200€ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 50€ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

Πληροφορίες: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9, τηλ: 2810-3027035 & 302730. Υπεύθυνος κ. Κυριάκος  Λεονταράκης email: leontarakis@katartisi.gr  φαξ 2810-227189, info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Πιο αναλυτικά:

Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων  

Η Κάρτα Μεταφορέων Εμπορευμάτων περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων. Για την απόκτηση Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας), ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κάρτα Μεταφορέα Εμπορευμάτων  έχει διάρκεια σαραντα-πέντε (45) διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).Κάρτα Μεταφορέα Επιβατικών

Κάρτα Μεταφορέων Επιβατών

Η Κάρτα Μεταφορέων Επιβατών περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές επιβατών.

Για την απόκτηση Κάρτα Μεταφορέα Επιβατών (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας), ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κάρτα Μεταφορέα Επιβατών έχει διάρκεια σαραντα-πέντε (45) διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

Εθνικές Επιβατικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια)

Σχόλια