Ειδήσεις

Δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη του δ.σ. Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και ώρα 17:55 στην Λότζια (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου) το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου με 13 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Παρουσίαση - Ενημέρωση για την Δ.Ε.Υ.Α.Η.

2. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υλικών και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών - Υπηρεσιών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ. 28/80.

3. Ορισμός μελών του δημοτικού συμβουλίου για την συγκρότηση των επιτροπών : α. Διενέργειας Δημοπρασιών αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, β.  εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και γ. Καταλληλότητας και επιλογής χώρων καταλλήλων για ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτιρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

4. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής για εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ).

5. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

6.  Έγκριση της πρώτης παράτασης μέχρι 31-03-2015 του άρθρου 48 του Ν. 3699/2008 για την ολοκλήρωση του έργου «Δίκτυα Διανομής Δεξαμενής Δ3 αρδευτικού έργου δημοτική ενότητα Τεμένους».

7. Έγκριση δεύτερης παράτασης μέχρι 31-03-2016 του άρθρου 48 του Ν. 3699/2008 για την ολοκλήρωση του έργου «Δίκτυα Διανομής Δεξαμενής Δ4 αρδευτικού έργου στην δημοτική ενότητα Τεμένους».

8. Έγκριση δεύτερης παράτασης μέχρι 31-03-2016 του άρθρου 48 του Ν. 3699/2008 για την ολοκλήρωση του έργου «Αρδευτικό Έργο Αυγενικής (Β' Φάση)».

9. Έγκριση παράτασης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αναλήψεως και δικτύου πεζοδρόμων».

10. Ακύρωση της 843/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υπογείων κάδων.

11. Ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού».

12. Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και λοιπούς φορείς , κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016.

13. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας της 4ης δημοτικής κοινότητας Ηρακλείου.

Σχόλια