Ειδήσεις

Οι καθυστερήσεις πληρωμών σε παραγωγούς και επιχειρήσεις στη Βουλή

Ο γραμματέας της ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου μαζί τον Βουλευτή Σερρών, κ. Τζελέπη Μιχάλη φέρνουν στη Βουλή το θέμα των καθυστερήσεων των πληρωμών των εμπορικών συναλλαγών στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις.

Με αναφορά τους στους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογραμμίζουν πως ο καθορισμός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ 30 ημερών) για την πληρωμή των νωπών προϊόντων μικρής διάρκειας ζωής τροφίμων και ιδιαίτερα των ευπαθών αγροτικών προϊόντων είναι επιβεβλημένος προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή τροφοδότηση της αγοράς και να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων.

Η παρέμβαση των βουλευτών κρίθηκε απαραίτητη γιατί διαχρονικά παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών τόσο μεταξύ των παραγωγών νωπών τροφίμων και ευπαθών προϊόντων και μεσαίων επιχειρήσεων ή αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Στα νωπά ή ευπαθή τρόφιμα κατατάσσονται κάθε είδους τρόφιμα, φρέσκα ή κατεψυγμένα, επεξεργασμένα ή μη καθώς και συσκευασμένα ή μη, εφόσον είτε διατηρούν τις φυσικές τους ιδιότητες και παραμένουν κατάλληλα προς διάθεση στο εμπόριο και κατανάλωση για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών, είτε η μεταφορά και η διάθεση τους στο εμπόριο ανεξάρτητα από το χρόνο διάθεσης και ανάλωσης, απαιτεί ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας.

Οι Βουλευτές επισημαίνουν ότι αν και ενσωματώθηκε η οδηγία 2011/7 ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές , οι διατάξεις δεν αποδεικνύονται επαρκείς και χρειάζεται περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση που θα αποκλείει τη δυνατότητα συμβατικής υπέρβασης του συνήθους χρόνου πληρωμής μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών, τα οποία σύμφωνα με τη ρύθμιση καθίστανται αυτοδικαίως άκυρα, εφόσον προβλέπουν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του νομοθετημένου.

Σχόλια