Ειδήσεις

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο

Στην ενίσχυση της απασχόλησης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ασφάλειας αλλά και της ορθής διαχείρισης της μετανάστευσης στην Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης στη Σύνοδο της Ολομέλειας της Ευρωμεσογειακής Τοπικής και Περιφερειακής Συνέλευσης (ARLEM), που πραγματοποιείται στη Λευκωσία της Κύπρου.

Ο κ. Αρναουτάκης συμμετέχει στη σύνοδο με την ιδιότητα του συμπροέδρου της Επιτροπής Βιώσιμης Εδαφικής Ανάπτυξης της ARLEM. Η συνέλευση  «ARLEM - Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly» αποτελείται από Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές της Μεσογείου (των κρατών-μελών της ΕΕ και Μεσογειακών χωρών) και επικεντρώνεται στις συζητήσεις των μελών της για την ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Στη σύνοδο που άρχισε την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 19 Ιανουαρίου συζητούνται οι προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της ALERM για το 2016 που είναι:

Η ενίσχυση της απασχόλησης, η βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη στο αστικό περιβάλλον, η ορθή διαχείριση της μετανάστευσης στη Μεσόγειο και ο ρόλος που μπορούν και οφείλουν να διαδραματίσουν οι Περιφερειακές και οι Τοπικές Αρχές στο σημαντικό αυτό θέμα.

Ιδιαίτερα γίνεται συζήτηση για την αξιοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται σε ορισμένους από τους άμεσους γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν χερσαία και θαλάσσια σύνορα με αυτήν, στην Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική, για την επέκταση του οφέλους που απορρέει από την ΕΕ στις γειτονικές της χώρες.

Σχόλια