Ειδήσεις

Οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων στην Κρήτη

Μειωμένες από 50 έως 470 ευρώ/τμ είναι οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων στην Κρήτη, σύμφωνα με   δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής.

Συνολικά στην Ελλάδα οι νέες αντικειμενικές τιμές είναι μειωμένες - ανάλογα τη ζώνη - από 9% έως και 20%, ενώ οι πολύ ακριβές και πολύ φθηνές περιοχές δεν θα διαφοροποιηθούν και οι τιμές ζώνης παραμένουν αμετάβλητες.

Ωστόσο στην Κρήτη δεν υπάρχουν τόσο φθηνές ή τόσο ακριβώς ζώνες ώστε να παραμείνουν δίχως μεταβολή, οπότε σε όλες τις τιμές ζώνης υπάρχουν μειώσεις μεταξύ 9 και 20% ενώ ανάλογα με την τιμή, η μείωση μπορεί να φθάσει έως και τα 470 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 600 ευρώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Οι μειώσεις είναι κλιμακωτές με το μεγαλύτερο ποσοστό (19% έως 20%) να εντοπίζεται στις μεσαίες περιοχές, δηλαδή αυτές με τιμή ζώνης από 1.600 έως 2.300 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι νέες τιμές ζώνης πρόκειται να τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015 προκειμένου να συμμορφωθεί το υπουργείο Οικονομικών με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που όριζε την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών.

Από την αλλαγή των αντικειμενικών τιμών, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα εντός της εβδομάδας, δεν επηρεάζεται το ύψος του ΕΝΦΙΑ του 2015 καθώς υπολογίστηκε με τιμές που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 2015. Ωστόσο, επηρεάζονται μια σειρά άλλοι φόροι και μάλιστα αναδρομικά, όπως για παράδειγμα ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομικών, γονικών παροχών κλπ. Για το συγκεκριμένο θέμα αναζητείται διαδικασία από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να επιστραφούν τα σχετικά ποσά στους φορολογούμενους.

Αναλυτικά, οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων που θα ισχύσουν για την Κρήτη, έχουν ως εξής:

Νομός Ηρακλείου

Ζώνη

Σημερινή τιμή

Νέα τιμή

Α

2.500

2.050

Β

2.500

2.050

Γ

2.350

1.880

Δ

2.350

1.880

Ε

2.200

1.782

ΣΤ

2.200

1.782

Ζ

2.050

1.681

Η

2.000

1.640

Θ

2.000

1.640

Ι

1.800

1.440

ΙΑ

1.800

1.440

ΙΒ

1.800

1.440

ΙΓ

1.800

1.440

ΙΔ

1.650

1.353

ΙΕ

1.650

1.353

ΙΣΤ

1.650

1.353

ΙΖ

1.650

1.353

ΙΗ

1.650

1.353

ΙΘ

1.600

1.296

Κ

1.600

1.296

ΚΑ

1.550

1.256

ΚΒ

1.600

1.296

ΚΓ

1.500

1.245

ΚΔ

1.550

1.256

ΚΕ

1.500

1.245

ΚΣΤ

1.500

1.245

ΚΖ

1.450

1.245

ΚΗ

1.450

1.245

ΚΘ

1.100

946

Λ

1.100

946

ΛΑ

1.100

946

ΛΒ

1.000

950

ΛΓ

1.050

945

ΛΔ1

1.050

945

ΛΔ

1.800

1.440

ΛΕ1

1.050

945

ΛΕ

1.400

1.190

ΛΣΤ

1.150

989

ΛΖ

1.100

946

ΛΗ

850

799

Νομός Χανίων

Ζώνη

Σημερινή τιμή

Νέα τιμή

Α

2.250

1.845

Β

1.850

1.499

Γ

1.850

1.499

Δ

1.550

1.256

Ε

1.550

1.256

ΣΤ

1.550

1.256

Ζ

1.300

1.092

Η

1.250

1.038

Θ

1.050

945

Ι

1.050

945

ΙΑ

900

846

ΙΒ

900

846

ΙΓ

900

846

ΙΔ

1.050

945

Νομός Λασιθίου

Ζώνη

Σημερινή τιμή

Νέα τιμή

Α

2.000

1.640

Β

1.250

1.038

Γ

1.000

950

Δ

700

651

Ε

700

651

Νομός Ρεθύμνης

Ζώνη

Σημερινή τιμή

Νέα τιμή

Α

2.220

1.782

Β

1.950

1.599

Γ

1.800

1.440

Δ

1.800

1.440

Ε

1.500

1.245

ΣΤ

1.550

1.256

Ζ

1.300

1.092

Η

1.300

1.092

Θ

1.200

996

Ι

1.200

996

ΙΑ

1.100

946

ΙΒ

1.100

946

ΙΓ

1.200

996

ΙΔ

1.100

946

ΙΕ

1.000

950

ΙΣΤ

850

799

ΙΖ

850

799

ΙΗ

850

799

ΙΘ

850

799

Σχόλια