Ειδήσεις

Νέες απολύσεις στη Βουλή λόγω πλαστών πτυχίων

Απολύθηκαν επτά εργαζόμενοι της Βουλής λόγω πλαστών πτυχίων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 14.1.2016.

Η πρώτη ανάκληση απόφασης διορισμού, αφορά έναν επιστημονικό σύμβουλό, που εργαζόταν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, για τον οποίο «σύμφωνα με έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός στο αρχείο αίτησης αναγνώρισης. καθώς και ο ατομικός φάκελος στο όνομα του εν λόγω υπαλλήλου και ως εκ τούτου η πράξη αναγνώρισης του τίτλου της αλλοδαπής από το  τέως ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ, την οποία προσκόμισε εν γνώσει του και για ίδιον όφελος προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας την παράνομη πρόσληψή του…». Ο εν λόγω υπάλληλος προσελήφθη το 2011.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά μια υπάλληλο η οποία διορίστηκε στη Βουλή το 1996 ως μετακλητή και μονιμοποιήθηκε τρία χρόνια μετά ως δακτυλογράφος. Το απολυτήριο Λυκείου το οποίο είχε προσκομίσει δεν άνηκε στην ίδια.

Η τρίτη περίπτωση αφορά έναν πρώην συνεργάτη βουλευτή, ο οποίος είχε πλαστό απολυτήριο Λυκείου και μονιμοποιήθηκε σε προσωποπαγή θέση (διοικητικό - λογιστικό) το 2003.

Υπάρχουν ακόμα τέσσερις υποθέσεις ειδικών φρουρών που διαπιστώθηκε μετά από διασταύρωση των στοιχείων που είχαν προσκομίσει ότι είχαν πλαστογραφήσει το απολυτήριο Λυκείου τους. Ειδικότερα οι δύο είχαν πλαστογραφήσει τον βαθμό ενώ οι άλλοι δύο δεν διέθεταν καν απολυτήριο Λυκείου το οποίο, με τις τότε ισχύουσες διατάξεις αποτελούσε απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη. Οι δύο είχαν προσληφθεί το 2003 και άλλοι δύο το 2007.

Σχόλια