Ειδήσεις

Διαγωνισμός καινοτόμων εφαρμογών με σημαντικά βραβεία

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πρωτοποριακή πρωτοβουλία των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάδειξη, πιστοποίηση, αξιοποίηση και επιβράβευση καινοτόμων εφαρμογών για τη διοικητική μεταρρύθμιση, οι οποίες θα στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν  στον πρώτο διαγωνισμό "ΙΤ4gov" μπορούν να υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους από τη  Δευτέρα 11 Ιανουαρίου στις 10:00  έως τις  17 Φεβρουαρίου στις 15:00 στην ειδική φόρμα της αίτησης συμμετοχής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα μεμονωμένα ή οργανωμένα σε ομάδες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Στόχος  του διαγωνισμού αποτελεί η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται  στην αγορά και στοχεύουν στη δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, παρέχοντας αξιοποιήσιμες  υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι εφαρμογές που αναζητούνται θα πρέπει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες θεματικές ενότητες: Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης,

 Το δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη.

Κατά την ειδική τελετή, η οποία θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, και από την τελική επιλογή των προτάσεων, θα προκύψουν τρεις νικητές, οι οποίοι θα βραβευθούν ως εξής:

?      1ο βραβείο: 4000€

?      2ο βραβείο: 2000€ 

?      3ο βραβείο: 1000€

Το ΥΠΕΣΔΑ παρέχει βεβαίωση διάκρισης στις εφαρμογές που θα διακριθούν και θα παρουσιαστούν στην τελετή βράβευσης. Οι βραβευθέντες θα έχουν επιπλέον την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣΔΑ θα τους καθοδηγήσει προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς και επιχειρήσεις ικανούς να αναπτύξουν περαιτέρω την εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική και την αξία της.

Σχόλια