Ειδήσεις

Σε τροχιά πολιτιστικής αξιοποίησης ο δήμος Πλατανιά

Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων του Δήμου Πλατανιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Μαλανδράκης με την αναπλ. καθηγήτρια του ΕΜΠ Αναστασία Στρατηγέα και τον πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Κισσάμου Στέλιο Κουνελάκη.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης του β' σταδίου του ερευνητικού έργου με τίτλο "Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά" το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους των ανωτέρω Δήμων και της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης - στην οποία συμμετείχαν τόσο ο γενικός γραμματέας του Δήμου Πλατανιά κ. Γαβριήλ Κουρής όσο και μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ και μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Κισσάμου - έγινε μια εκτενής ανάλυση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής του Δήμου Πλατανιά και των οφελών που μπορούν να προκύψουν για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία από την αξιοποίηση, τη διατήρηση, την ανάδειξη και την προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, ενώ παρουσιάστηκαν και τα δύο εναλλακτικά σενάρια στα οποία κατέληξε η ερευνητική ομάδα για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο του β' σταδίου της μελέτης.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος κ. Γ. Μαλανδράκης στάθηκε στη σημαντικότητα των πολιτιστικών πόρων για την τοπική ανάπτυξη και στην ανάγκη βιώσιμης αξιοποίησής τους προς όφελος τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών των δύο περιοχών παρέμβασης (Πλατανιά και Κισσάμου) υπογραμμίζοντας τη σημασία η πρόταση της ερευνητικής ομάδας να εμπλουτιστεί - πέρα από τις απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων της τοπικής διοίκησης που χρηματοδοτούν το εν λόγω έργο - και από τους φορείς της τοπικής κοινωνίας (πολιτιστικών και άλλων), καθώς και των ενδιαφερομένων πολιτών, έτσι ώστε η οριστική της διατύπωση και το πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίησή της να εντάσσεται στο όραμα της κοινωνίας για την εξέλιξη της πολιτιστικής κουλτούρας και κληρονομιάς της πρ. επαρχίας Κισσάμου.

Σχόλια