Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Μετά την έγκριση της δημοπράτησης της νέας πτέρυγας του Βενιζελείου η οποία υπεγράφη παραμονές των Χριστουγέννων, ήρθε η ώρα της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας να εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για τη διακήρυξη του διαγωνισμού που αφορά την εκτέλεση της β' φάσης κατασκευής του έργου, ύψους 15,7 εκατ., καθώς και τη σύσταση επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού.

Τα παραπάνω θα κληθεί να εγκρίνει το Σώμα στην προγραμματισμένη συνεδρίασή του, που θα γίνει την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (πλατεία Ελευθερίας).

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εκτός από τις ανακοινώσεις της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου, κ. Μαρίας Λιονή, στο τραπέζι της συζήτησης θα τεθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης»").

1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: "Κατασκευή νέων πτερύγων στο ΓΝΗ Βενιζέλειο - Πανάνειο 430043, υποέργο: 01.10.13.003.004: Β' Φάση κατασκευής (ανέγερση νέων πτερύγων)", προϋπολογισμού 15.700.000,00€, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 873/05-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

2. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Αναθεώρηση αρχιτεκτονικής μελέτης και τροποποίηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αρχανών", προϋπολογισμού 17.900,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 399/04-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ενταγμένα προ του 2015, 1ο Υποέργο: 00.40.90.005: Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Καστέλι-Χερσόνησος, αναδόχου "Κ/Ξ ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169408/28-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Ενταγμένα προ του 2015, Υποέργο: 00.40.90.008: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ Κ.Α. 2013ΕΠ00200012", αναδόχου "Κ/Ξ ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ-ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 167805/23-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Αναμόρφωση Θαλάμων Γηροκομείου Ηρακλείου και Προσθήκη νέας πτέρυγας", αναδόχου "ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΕ", σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2016, για αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου που διενεργούν επιθεωρήσεις εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας από τον ΚΑΕ 01.072-00.0515, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 44/05-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ, οικονομικού έτους 2016, για αποζημίωση μελών των εξεταστικών επιτροπών διενέργειας εξετάσεων απόκτησης αδειών τεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από τον ΚΑΕ 01.072-00.0515, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 55/05-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου - Τμήμα Κτηνιατρικής για το Β' δίμηνο έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 120/05-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου.

9. Συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας, που θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 21 Ιανουαρίου 2016 στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠΚ και ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

12. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

13. Έγκριση ανάθεσης μεταφοράς διαφημιστικού υλικού σε τουριστικές εκθέσεις που θα συμμετέχει η ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

15. Συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών έτους 2016 στην ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

17. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων είναι οι: Παπαδάκης Γεώργιος, γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών (για τα αριθμ. 1-5), Βρεττάκης Κώστας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου (για το αριθμ. 6), Βρέντζου Ευαγγελία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου (για το αριθμ. 7), Καούρη Στρατούλα, προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου (για το αριθμ. 8), Βολικού Ελβίτα, προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ. (για το αριθμ. 9), Ραπτάκη Μαρία, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ (για το αριθμ. 10), Βούλγαρη Μαγδαληνή, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήμ. Λογιστικής Διαχείρισης Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου (για τα αριθμ. 11-13), Κουναλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Χανίων (για το αριθμ. 14-15), Σαββάκης Κωνσταντίνος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου (για το αριθμ. 16) και Λιονή Μαρία, πρόεδρος της Επιτροπής (για το αριθμ. 17).

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια