Ειδήσεις

Συνάντηση βουλευτή Μ. Θραψανιώτη με το διευθυντή του ΕΚΑΒ

Τα γραφεία της ΥΠΕ Κρήτης επισκέφτηκε την Πέμπτη 7/1/2016 ο βουλευτής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ Μανόλης Θραψανιώτης, όπου είχε συνεργασία με το διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης κ. Νίκο Γιαννακουδάκη.

Ο βουλευτής ενημερώθηκε για τους σχεδιασμούς του ΕΚΑΒ σχετικά με την κατανομή των νέων οχημάτων στους νομούς της Κρήτης και για τις ανάγκες που υπάρχουν σε προσωπικό. Συμφωνήθηκε η κατανομή να γίνει κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού σε επίπεδο Κρήτης και να αντικατασταθούν ισάριθμα παλιά. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την ανάγκη να παραμείνουν στην Κρήτη τα οχήματα που ήδη είναι σε υπηρεσία, λόγω του εξοπλισμού τους.

Έγινε συζήτηση για να καλυφθούν κενά σε προσωπικό του ΕΚΑΒ στο νομό Λασιθίου και συμφωνήθηκε να βοηθήσει και η ΔΥΠΕ στην αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Επίσης αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης σε προσωπικό αξιοποιώντας αμοιβαίες μεταθέσεις και μετακινήσεις. Ο Μανόλης Θραψανιώτης δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τα θέματα που έθεσαν οι υπεύθυνοι του ΕΚΑΒ.

Από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προέκυψε η πολύ μεγάλη αύξηση διακομιδών στο νομό Λασιθίου από το 2012 ως το 2015. Μέσα στα τελευταία 4 χρόνια είχαμε αύξηση των διακομιδών κατά 32% έναντι 25% του μέσου όρου της Κρήτης, σαν συνέπεια της υποβάθμισης και διάλυσης των δομών υγείας του νομού από τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ιδιαίτερα για τον τομέα του Αγίου Νικολάου οι διακομιδές από το 2012 είχαν αύξηση 50%, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

2012

2015

ΑΥΞΗΣΗ %

ΚΡΗΤΗ

32.973

41.221

25

ΛΑΣΙΘΙ (4 ΤΟΜΕΙΣ)

4.770

6304

32,2

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1.882

2.823

50

Σύμφωνα και με τα στοιχεία, γίνεται φανερή η ανάγκη ενίσχυσης των δομών υγείας στο νομό ώστε να μειωθούν οι διακομιδές και να αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Παρά τις μεγάλες ελλείψεις και την αύξηση του αριθμού των διακομιδών, οι ανάγκες του πληθυσμού καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, και αυτό οφείλεται κατά κοινή ομολογία στις προσπάθειες του προσωπικού και τον καλό συντονισμό.

Παρόντες στη συνάντηση στη ΔΥΠΕ ήταν η αναπληρώτρια διοικήτρια κ. Άννα Τριχοπούλου, ο κ. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ, υπεύθυνος κίνησης του ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Καλλιντέρης, συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου και ο κ. Αντώνης Γερμανάκης, συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Αγίου Νικολάου.

Σχόλια