Ειδήσεις

Κ. Λουκόπουλος: Η γεωπολιτική αναδιάταξη το 2016

Η τοποθέτηση των γεωπολιτικών "πιονιών" στη σκακιέρα της γεωστρατηγικής από όλους τους ισχυρούς "παίκτες" παγκόσμια και περιφερειακά το 2015 στη Μέση και Εγγύς Ανατολή ανασχεδιάζει τις εξελίξεις το 2016 όχι μόνο για τους πρωταγωνιστές ή τα πεδία έντασης αλλά και για χώρες που γειτνιάζουν με τις επίμαχες περιοχές όπως και η Ελλάδα.

Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της ανάλυσης που έκανε στο Ράδιο 9,84 ο αναλυτής γεωστρατηγικής-γεωοικονομίας Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, διαχειριστής των συγκεκριμένων θεματικών στο portal Liberal.gr.

H κρίση στη Συρία, ο ρόλος όλων των εμπλεκόμενων, η Τουρκία και η περιφερειακή της στόχευση, η ατυχής επιτάχυνση ανεξήγητα Κύπρου και Ελλάδας στη διαχείριση του Κυπριακού, σε μια μειονεκτική για τον ελληνισμό περίοδο, αλλά και οι προσφυγικές ροές και τα σενάρια για το Frontex στα σύνορα ιδίως στο Αιγαίο, όπως και οι ενεργειακοί άξονες της περιοχής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανάλυσης του Κ. Λουκόπουλου.

Όπως εκτίμησε, το 2016 θα είναι εξόχως ενδιαφέρουσα χρονιά, από άποψης μελέτης αλλά ενδεχομένως και δυσάρεστων εξελίξεων γεωστρατηγικά.

Σχόλια