Ειδήσεις

Συνάντηση για τα ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου-Νεαπόλεως

Οι τροποποιήσεις και οι σημειακές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στα ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου και Νεαπόλεως (απόφαση Δ.Σ 2012), συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Αντώνη Ζερβού με υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Ζερβός, ήδη από τους μελετητές εκτιμήθηκε ότι η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το θέμα αυτό θα εισαχθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την παράλληλη κοινοποίηση του στα Μ.Μ.Ε, προκειμένου να υποβληθούν εάν τυχόν υπάρχουν ενστάσεις.

«Στόχος μας», τόνισε, «ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία το αργότερο έως τις αρχές Απριλίου, και να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, προκειμένου τα ήδη καταγεγραμμένα ζητήματα που υπάρχουν και έχουν ήδη επισημανθεί να "κλείσουν" για να προχωρήσουμε παρακάτω!».

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της δημοτικής Αρχής, το πρώτο εξάμηνο της νέας χρονιάς, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης των ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έχει περάσει η πενταετία έγκρισης και των δύο), ώστε να υπάρξει ενοποίηση του σχεδιασμού, σε ζητήματα κοινά, που θα επιτρέψουν την καλύτερη λειτουργία του ενιαίου Δήμου.

Σχόλια