Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά

Σε τακτική συνεδρίαση καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος του Σώματος Αθ. Χηνόπουλος. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 30/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία θα κληθεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις το Σώμα είναι:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος Δράσης 2015 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος Δράσης 2015 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 3ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πλατανιά)

Θέμα 4ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πλατανιά)

Θέμα 5ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης έτους 2015 Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισάμου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων, Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) και του Επιμελητηρίου Χανίων (ΕΒΕΧ) για την Τουριστική Προβολή (εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πλατανιά)

Θέμα 6ο: Ανάκληση της με αρ. 231/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά και λήψη νέας με θέμα "Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 7ο: Διευκρίνιση ορίων οικισμού Μελισουργειού δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 8ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο "Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικής προστασίας δήμου Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου με τίτλο "Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά - Υποέργο 1: Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά", αναδόχου: ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 10ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του δήμου Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου", Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, Δ.Ε.Κολυμβαρίου", Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 13ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση αρδευτικού έργου Μελισσουργειού Δ.Ε. Κολυμβαρίου δήμου Πλατανιά, Υποέργο1: Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης Μελισσουργειού Δ.Ε. Κολυμβαρίου δήμου Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 14ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση αρδευτικού έργου Σέμπρωνα, Δ.Ε. Μουσούρων", δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 16ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Βρυσών" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 17ο: Αποδοχή μελέτης και προσδιορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάδειξη Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος Ν. Χανίων" (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 19ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων "Ελαιουργείο", για την έκδοση φωτογραφικού καταλόγου του Κέντρου Φωτογραφίας & Κινηματογράφου Ζυμπραγού (εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 20ό: Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας κατά την εκδήλωση βράβευσης νεοεισαχθέντων φοιτητών & φοιτητριών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας το σχολικό έτος 2014-2015 & ψήφιση πίστωσης (εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Σχόλια