Ειδήσεις

Σε νέο ιδιόκτητο κτήριο το Περιφερειακό Ιατρείο Βενεράτου

Σε νέο σύγχρονο ιδιόκτητο κτήριο, σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, μεταστεγάστηκε το Περιφερειακό Ιατρείο Βενεράτου.

Η χρηματοδότηση του έργου κατασκευής νέου κτηρίου για τη στέγαση του Π.Ι. έγινε μέσω ΕΣΠΑ, οι τεχνικές μελέτες και οι σχετικές αδειοδοτήσεις ολοκληρώθηκαν από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, ενώ η εκτέλεση του έργου υλοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η μετεγκατάσταση του διθέσιου Περιφερειακού Ιατρείου σε νέο σύγχρονο κτήριο αποτελούσε ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Σχόλια