Ειδήσεις

7η ΥΠΕ: 31 μονάδες υγείας έλαβαν πιστοποίηση κατά ISO

Πιστοποιητικά ποιότητας στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Κρήτης-Κέντρα Υγείας, τα  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, που μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων συμμορφώθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις των προτύπων, απονεμήθηκαν σήμερα σε 31 συνολικά μονάδες υγείας του νησιού, στο πλαίσιο υλοποίησης του "Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων από την 7η ΥΠΕ Κρήτης".

Η πιστοποίηση των Κέντρων Υγείας και τμημάτων νοσοκομείων του νησιού βάσει διεθνών πρωτοκόλλων ποιότητας, σε τόσο μεγάλο αριθμό, υλοποιείται πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τους συμμετέχοντες να διευκρινίζουν ότι ακόμη και σε εποχές λιτότητας, μόνο με την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, διασφαλίζεις όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τη λειτουργία τους εξοπλισμού και του προσωπικού δίχως απώλειες.  

Πιστοποιήσεις έλαβαν 13 Κέντρα Υγείας, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων, Τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων και το Βιοχημικό Τμήμα του Αγίου Νικολάου, που πλέον θα ελέγχονται ανά διαστήματα προκειμένου να διατηρήσουν τις πιστοποιήσεις τους.

Σχόλια