Ειδήσεις

Ο Δήμος Χερσονήσου με το βλέμμα στο τουριστικό μέλλον

Η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου - που περιλαμβάνει τις πλέον τουριστικές περιοχές της Κρήτης, από το Κοκκίνη Χάνι και της Γούρνες έως το Λ. Χεροσνήσου, τη Σταλίδα και τα Μάλια - είναι ένα ζητούμενο που έχει πάρει "ζεστά" η δημοτική Αρχή.

Για το λόγο αυτό άλλωστε έχει ανατεθεί στην TOPOSOPHY, επιχειρηματική μονάδα του ομίλου ATCOM, η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου, ωστόσο η υλοποίησή του εναπόκειται στους τοπικούς φορείς και φυσικά τους απλούς δημότες, είτε ασχολούνται είτε όχι με το τουριστικό προϊόν. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο Δήμος Χερσονήσου προχωρά στη σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (ΟΔΠ).

Ειδικότερα, η σύσταση ΟΔΠ του Δήμου Χερσονήσου και η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό στοχεύουν στην:

?      Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χερσονήσου μέσα από την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής της περιοχής.

?      Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον ιδιωτικό τομέα και συμβολή στην προσαρμογή των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων του προορισμού του Δήμου Χερσονήσου στις σύγχρονες εξελίξεις και στις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς μέσα από τη λειτουργία τοπικού οργανισμού διαχείρισης προορισμού.

?      Ενίσχυση του ρόλου του προορισμού έναντι των υπολοίπων φορέων και την εδραίωση της σύμπραξης των όμορων Δήμων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου.

?      Περαιτέρω ανάπτυξη επιστημονικού/ερευνητικού έργου με σκοπό την τεκμηρίωση των θέσεων του τουριστικού κλάδου  και τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριότητάς του σε όλα τα σημαντικά ζητήματα του τουρισμού.

?      Αναβάθμιση της παρουσίας του προορισμού του Δήμου Χερσονήσου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απώτερος στόχος είναι ο ΟΔΠ (DMO) Δήμου Χερσονήσου να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του προορισμού, τη δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης και την υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας με όρους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Σχόλια