Ειδήσεις

Ο ENISA προάγει ανταλλαγές για ενισχυμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Συζητήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τρέχουσες προσπάθειες και προκλήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διοργάνωσε ο ENISA στο συνέδριο #hub15 που διεξήχθη στο Βερολίνο.

Ο ENISA συμμετείχε στο συνέδριο το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από δύο χιλιάδες συμμετέχοντες, με επίκεντρο την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο ENISA προώθησε την ανάγκη για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη, διοργανώνοντας ειδικές συζητήσεις με εμπειρογνώμονες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με πολλούς εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Ο ENISA και οι προσκεκλημένοι ομιλητές παρείχαν ενημέρωση πάνω σε βασικά σημεία, για μια πιο ασφαλή Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Ο Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, παρουσίασε το ρόλο του Οργανισμού και τη σημασία να υπάρξει γεφύρωση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Έπειτα από παρουσίαση των επιτευγμάτων του τρέχοντος έτους, επισημάνθηκε το πρόγραμμα εργασίας του ENISA για το 2016, μαζί με τα νέα αναδυόμενα θέματα (IoT και Έξυπνες Υποδομές, Ψηφιακή Ενιαία Αγορά).

Ο Rainer Baumgart (ΓΔ της Secunet Ασφάλεια Δικτύων AG) συζήτησε για τη σημασία της ασφάλειας IoT σε έξυπνες υποδομές, καθώς επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια όσο και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Οι τομείς ενδιαφέροντος του ENISA καλύπτουν τα έξυπνα σπίτια, τις έξυπνες πόλεις, την Υγεία, τους έξυπνους αερολιμένες και τη βιομηχανία.

Ο Reinhard Posch (επικεφαλής Υπηρεσιών Πληροφορικής της Αυστρίας, ENISA MB) ενίσχυσε την ανάγκη για συνεργασία στην Ευρώπη ως τρόπο για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, ειδικά εντός του τομέα της ηλεκτρονικής αναγνώρισης, στο πλαίσιο της Οδηγίας eIDAS.

Ο Bernd Kowalski (επικεφαλής της Μονάδας BSI) εξήγησε το γερμανικό νόμο περί Ασφάλειας ΤΠ. Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της ΕΕ. Ο καθηγ. Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, προέβη σε σχολιασμό για το #hub15, λέγοντας: «Με την άνοδο των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η IoT, η ανάγκη για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρώπης αυξάνεται. Η συμμετοχή του Οργανισμού στο #hub15 ήταν θετική ώστε να εμπλακεί σε συζητήσεις σχετικά με τις ενέργειες που επιδιώκει ο ENISA και οι εταίροι του προς αυτή την κατεύθυνση».

Με τη συμμετοχή του στο συνέδριο και όχι μόνο, ο ENISA επιδιώκει το στόχο του για μια ασφαλή Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη.

Σχόλια