Ειδήσεις

Αυτά προβλέπει το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

Το "αγκάθι" αρκετών ετών που αποτελεί το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου φαίνεται να παίρνει πλέον σάρκα και οστά, καθώς κατατέθηκε στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου το Σάββατο στη Βουλή.

Το βασικότερο σημείο είναι η αποσύνδεση του μισθού από το βαθμό, αλλά και η έντονη διαφοροποίηση των αμοιβών ανάλογα με την εκπαίδευση, καθώς προβλέπονται πολύ υψηλότερες αμοιβές για τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολύ ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο (άνοδος αρκετών μισθολογικών κλιμακίων).

Έτσι, όπως γράφει το "Βήμα", για τους υπαλλήλους με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Τεχνολογική Εκπαίδευση προβλέπονται 19 μισθολογικά κλιμάκια εξέλιξης, ενώ για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης καθιερώνονται 13 μισθολογικά κλιμάκια.

Με μεταπτυχιακό ενός έτους, ο υπάλληλος θα κερδίζει δύο κλιμάκια, ενώ για κατοχή διδακτορικού συναφούς αντικειμένου με την εργασία του θα κερδίζει 6 κλιμάκια.

Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης καθορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 780 ευρώ επί συντελεστή 1,10 (858 ευρώ), για εκείνους με Τεχνολογική Εκπαίδευση σε 780 ευρώ με συντελεστή 1,33 (1.037 ευρώ) και για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 780 ευρώ επί 1,40 (1.092 ευρώ).

Επιπλέον, η παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.

Για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές προβλέπεται επιπλέον αμοιβή 100 ευρώ.

Το επίδομα θέσης ευθύνης καθορίζεται σε 1.400 ευρώ για γενικούς γραμματείς υπουργείων, σε 1.150 ευρώ για αναπληρωτές γενικούς γραμματείς ή ειδικούς γραμματείς υπουργείων, σε 1.000 ευρώ για προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, σε 450 ευρώ για προϊσταμένους Διευθύνσεων και προϊσταμένους Πολιτικών Γραφείων μελών της κυβέρνησης, σε 350 ευρώ για προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και 290 ευρώ για προϊσταμένους Τμημάτων.

Σχόλια